Ravf Sahabiyeler

By | 16 Nisan 2015

ravf-sahabiyeler     Hz Aişe, Ummü Habibe bint Ebi Sufyan, Ummu Abd, Esma bint Ebi Bekr, Şevde bint Zem’a, Fatıma bint Kays, Durre bint ebi leheb, Safiye bint Abdülmut- talib, Zeynep bint Cahş, Meymune bint Haris, Ummü Haram bint milham, ummü Ferve…
İslam tarihinde alim kadınlarda oldukça fazladır. Mesela Abide el- Medeniye İmam Malik’ten rivayetlerde bulunmuştur. Rabia el Adeviyye tasawuf sahasında meşhurdur. Peygamber efendimizin kızı Hz. Fatıma’tüz-Zehra (r.anh) ve peygamberimizin kardeşi Şeyma bint ul-Haris eş-Şadiyye Şair sahabiyelerdendir .
Evliya çelebinin anlattığına göre 17. yüzyılda Istanbulda ki 9 bin hafızın üçte birikadındır.