Ramazan-ı Şerif

By | 18 Mayıs 2015

ramazan-i-serif   Receb, Şa’ban derken mübarek Ramazan ayı da gelip çattı. Şeytanlar bu ayda zincire vuruldukları için, ellerindeki yularları bırakıp attılar. Çok mübarek ve mukaddes bir ay olan Ramazan-ı Şerifin ulviyet ve kudsiyetini bakınız Allah (c.c.) kullarına nasıl duyuruyor:

“Ey inananlar! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, Allah’a karşı gelmekten sakınasınız diye, size de sayılı günlerde farz kılındı.”
O ayda cennet kapıları açılır, müzminlere rahmet bol bol saçılır. Cehennemin kapıları ardına kadar kapanır. Şeytanların elebaşları ve kendisine zincir vurulur. Belleri kırılıp, mü’minlere sataşmaları önlenir.

Bilindiği gibi o ayda Kur’an-ı Kerim indirilmiş, içindeki açık, seçik ayet ve deliller insanlara yol gösterip doğruya iletmiştir.
Ramazan ayı, ayların en kıymetlisi ve en faziletlisidir. Cenabı Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Ramazan, ayların ulusudur.”

O aya Ramazan denilmesinin sebebi hakkında,! âlimlerin çeşitli görüşleri vardır. Bazılarına göre “Ramazan” ismi, Allah’ın isimlerinden birisidir. Diğer bir rivayete göre ise, Araplar ayların adlarını, o ay içinde görülen çeşitli özelliklere göre isimlendirirlerdi. Bu ay da sıcak günlere tesadüf ettiği için, “kızgın taş” anlamında olan “Rema”dan türeyen Ramazan ismini bu aya verdiler. Başka bir rivayete göre ise, günahları yaktığı için o aya Ramazan denilmiştir.