Ramazan Ayının Fazileti Nedir?

By | 18 Haziran 2015

ramazan-ayinin-fazileti-nedir-2    Allah Resulü (s.a.v.) buyurdu:
“Ramazan geldiği zaman, cennet kapılarının tümü açılır. O ayda hiçbiri kapanmaz. Cehennem kapılarının tümü kapatılır. O ay çıkıncaya dek hiçbirisi açılmaz. Allah bir münadiye şöyle seslenmesini emreder:
‘Ey hayrı isteyen, gel hayır yap. Ey şer talihlisi, şer den uzaklaş. Yok mu tevbe eden, tevbe etsin ve tevbesi kabul edilsin. Bir dilekte bulunan hani nerede? Gelsin, dileği kabul edilsin.’
Bu çağrı sabaha kadar böylece devam eder, iftar anında Allah’ın azabını hak etmiş olduğu halde, affa uğramış binlerce azatlısı olur.”
“Cennet seneden seneye süslenir. İşte bu süslenme, Ramazan ayına tesadüf eder. Ramazan’ın Ik gecesi olduğu zaman, “Müşir” adında bir rüzgar çıkar, cennet ağaçlarının yapraklarını sallar. Göz alıcı kuşlar etrafı sarar, gayet güzel öterler. O kadar güzel öterler ki, o güne dek hiç kimse o ses gibi bir ses duymamıştır. Daha sonra huriler ortaya çıkar, cennet balkonunda durup şöyle seslenirler:

- Bizi isteyenler nerede?

Sonra Rıdvan’a seslenirler:
- Bu gece hangi gecedir?
- Ey Hayrât-ı hisan, bu gece Ramazan ayının ilk gecesidir.
Selman-ı Fârisi (r.a.)’ın rivayet ettiği bir hadiste, Allah Resulü (s.a.v.) buyurdu:
“Ey insanlar! Büyük ve mübarek bir ayın gölgesi sizin üzerinize düşmüştür. O ayda Kadir gecesi vardır ki, bin aydan daha hayırlıdır. Allah onun orucunu farz, gece ibadetini ise nafile kılmıştır. Kim o ayda bir hayır yaparsa, diğer aylarda farzı yerine getirmiş kimse gibi olur. Kim o ayda farzı yerine getirirse, diğer aylarda yetmiş farzı yerine getirmiş kimse gibi olur. O ay, sabır ayıdır, sabrın karşılığı ise cennettir. O, iyilik ayıdır. O ay, mü’minlerin rızkını arttırıldığı aydır.”
“Kim inanarak ve karşılığını ancak Allah’ta bekleyerek Ramazan ayının gecelerini ihya ederse Allah onun geçmiş günahlarını bağışlar.”
Cenab-ı Ecelli Âlâ başka ümmetlere vermediğ beş şeyi Ramazan-ı Şerifte bizlere ihsan etmiştir:
1- Ramazan-ı Şerife hürmet için hazırlananla Cenab-ı Ecelli Âlâ rahmet nazarı ile bakar. Bir kuluna bir defa rahmet ile bakarsa, bir daha o kuluna azap etmez. Bazı şeyler vardır ki, kim bunları okursa, Cenab-ı Ecelli Âlâ o kuluna rahmeti ile bakar. “Fâtiha, Âyet-el Kürsi, Şehidellâhü, Ku- lillâhümme, bi ğayri hısâb”a kadar, kim bunlara beş vakit namazlardan sonra devam ederse, Cenab-ı Hakk o kulunun yetmiş işini yapar. Okuyanlara kıyamet gününde şefaat izni verir. Cennetteki yerini, Hatîratül Kuds makamında kılar. Bu ayet-i kerimeleri okumaya, ancak Cenab-ı Hakk’ın sevgili kulları muvaffak olurlar.

2- Oruçlu insanın nefesi fena koktuğu halde, meleklere karşı misk ve amberden daha güzel kokar. Melekler yemezler, içmezler, oruçlunun ağzını koklamak için ağızlarını ağızlarına dayarlar. Bunun için Ramazan-ı Şerifte öğleden sonra misvak kullanmak caiz değildir. Çünkü misvak ağız kokusunu izale eder.
3- Cenab-ı Hakk şöyle buyuruyor:
“Arş-ı Âlâ’yı taşıyan ve tavaf ederek etrafında dönen melekler, Rablerinin nimetlerine hamd ve şükretmekle beraber, O’nu bütün noksan sıfatlardan tenzih ederler. İman edenler için istiğfar getirirler: ‘Ey nimetleri, ihsanı ve ilmi her şeyi kuşatan Rabbimiz! Hatalarına tevbe edip
Senin yoluna tabi olan kimseyi affet ve cehennem azabından onları muhafaza buyur, ‘diye mü’minler için dua ve niyazda bulunurlar.”
Diğer bir ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor:
“Melekler şöyle derler:
- Ey Rabbimiz! Sen ehli imanı ve onların babalarını, ailelerini, zürriyetlerini ve salih olan kimseleri vaad buyurduğun Cennet-i Adn’e koy.”
4- Cenab-ı Ecelli Âlâ cennete şöyle emir buyurur:
“Ne kadar zinetin varsa takın ve hazırlan. Olur ki Ramazan-ı Şerifte kullarımdan birisi vefat edecek olursa, gelir de rahat eder.”
5- Cenab-ı Ecelli Âlâ Ramazan-ı Şerifin son gecesi geldiği vakit, bütün müslüman kullarını affeder, onlardan razı olur, fazla olarak da onlara sevap ihsan eder.
Resul-ü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz, Ramazan-ı Şerifte hutbeye çıkarken, birinci, ikinci ve üçüncü basamaklarda “Âmin” buyurdular. Ashab-ı kiram sordu:
- Yanınızda kimse olmadığı halde, kendi ken-dinize üç defa âmin demenizin hikmeti nedir, ey Allah’ın Resulü?
Efendimiz (s.a.v.) şöyic buyurdu:
- Cebrail (a.s.) gelerek bana şöyle dedi:
“Kim Ramazan-ı Şerife yetişir de, kendisini affettirmeden o ay çıkar giderse, varsın o, cehenneme girsin.”
Ben de “Âmin” dedim.
“Ramazan-ı Şerif geldi diye canı sıkılan, oruç tutanlara hakaret eden ve alenen orucu yiyenlere cennet haramdır.”
“Âmin” dedim.
“Ey Allah’ın Resulü! Senin adın anıldığı vakit, salavat-ı şerife getirmeyenler de varsın cehenneme girsin.”
Yine “Âmin” karşılığını verdim.”