«Rahim Allah»

By | 27 Haziran 2015

rahim-allahEl açanlar mahrum kalmaz,
Kerem eyle Kerim Allah..
Sığınanlar mahzun olmaz,
Rehmeyle ey Rahim Allah..
Halim ay ân, günahkârım;
Cürm-ü hata oldu kârım,
Bağışlar elbet hünkârım,
Affeyle ey Halim Allah..
Zâtmdadır bütün, kemal,
Hüküm senin yâ zel-celâl,
Kıl tecelli göster cemal,
Lûtfeyle ey Hakim Allah..
Kul dayanmaz gazabına,
Sabredemez azabına,
Dehalet eyler bâbma,
Bahşeyle ey Alim Allah..
Aşkî kulun boynun büker,
Huzurunda yaşlar döker,
Dergehine gözün diker,
Vasîeyle ey Azim Allah..