“Rabbin Kim?” Sorusu

By | 16 Nisan 2015

rabbin-kim-sorusu     “Men Rabbüke” Rabbm kimdir? Bu kabirde ilk sorulacak sorudur. Allah (cc) ruhlar aleminde iken ruhlarımıza sordu:
“Elestü bi Rabbiküm”
Ben sizin Rabbiniz değil miyim?
Cevap verdik: “Gâlû belâ”: Evet bilâkis sen bizim rabbimizsin dedik.
Elestü’nün içerdiği sorulan
a) Kullarım dünyada sizin üzerinize tasarruf ve hüküm koyma hakkına sahip miyim? diye Allah (cc) bize sorunca.
- Evet, sahipsin dedik.
b) Tek hâkiminiz ben olduğuma şahadet eder misiniz? diye sordu.
- Evet, dedik.
c) Yaşayışınızı, hayatınızı benim emir ve yasaklanma göre uyduracak mısınız? dedi.
- Evet, dedik.
d) Doğumunuzdan ölümünüze kadar bana isyan etmeyeceksiniz değil mi? dedi.
- Evet, dedik.
e) Nefsinize ve şeytanlara uymayacaksınız, bana uyacaksınız değil mi? dedi.
- Evet, dedik.
D Bana ibâdet edeceksiniz değil mi? dedi.
- Evet, dedik.
g) Kur’ân’ıma ve rasûlümün emirlerine uyacak mısınız? dedi.
- Evet, dedik.
h) Ey Kadınlar! Tesettür (örtünün) emrime uyup, avret (el, yüz, ayak hariç) yerlerinizi, saçınızı örtecek misiniz? dedi.
- Evet, dedik.
Galu Belada ki verdiğimiz bu söze uyarsak bu ilk soruya doğru cevap verebileceğiz.
Ruhlar âlemindeki yine Elestü Bezminde işaret yoluyla Allah (cc) (c.c.) bizlere hitaben: “Ey kullarım! Yaratacağım dünyada,
Ben’den başka Rabb,
Ben’den başka Mürebbî (terbiyeci),
Ben’den başka Hâkim (hükmedici),
Ben’den başka lider… kabul edecek misiniz?
Benimkinden başka sistem, yol,
Benimkinden başka emir, yasak, nizam,
Benimkinden başka ahlâk… kabul edecek inisiniz?
Rabbinizden başka tağutara, şeytanlara», itaat ve ibâdet edecek misiniz?” diye sorunca,
- Hayır, diye söz verdik.
Bazı câhiller ve inkarcıların açılıp, saçılın, dans edin, eğlenin, Allah (cc)’m örtünün emrine karşı gelin dediklerinde, onlara mı, yoksa Bana mı itaat edeceksiniz? diye sorunca:
“- Hayır, Ya Rabbi! Ancak Sana kulluk ve itaat edeceğiz” dedik. Ve dünyaya geldik. Cüz’i irâde (akıl) ile imtihan edilmeye gönderildik.
Önümüzde İtaat ve İbâdet Edeceğimiz İki Yol Var:
1- Allah (cc)’m ve Resulünün yolu,
2- Şeytanların ve Tağutlann yolu.
Kur’ân-ı Kerîm de bu yollar açıkça şöyle belirtilmektedir “Kim İslâm’dan başka bir din (yol, sistem, görüş ) ararsa bilsin ki, (o din) ondan kabul edilmeyecek ve o, âhirette kaybedenler den olacaktır.”
“İnsanlar Allah (cc) yolunda savaşırlar, inkâr edenler de tağut (şeytan) yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlanyla savaşın, çünkü şeytanın hilesi zayıftır.”