Post Serilirken Okunacak Âyetler

By | 22 Haziran 2015

post-serilirken-okunacak-ayetler   Âl-i-imran sûresinin 130-134. âyetleri okunur:

(Vettekullahe le’alleküm tüflihun vettekun-nârelletiy u’iddet lil-kâfiriyn ve atıy’ullahe ver-resûle le’alleküm türhamun ve sâri’u ilâ mağfiretin min Rabbiküm ve cennetin arduh-es-semavatü vel-ardu u’iddet lil-müttekıyn elleziyne yünfikune fis- serrâ’i veddarrâ’i vel-kâzımıyn-el gayza vel-âfiyne an-in-nâsi vallahü yuhibbül muhsiniyn.)

DESTUR YÂ HAZRET-Î PİR denilerek post serilir.