Peygamberlerin Sıfatları Nelerdir?

By | 4 Mayıs 2015

peygamberlerin-sifatlari-nelerdir    Peygamberlerin sıfatları şöyle sıralanabilir:
1. Sıdk: Doğruluk. Peygamberler her hususta doğru sözlüdürler, asla yalan söylemezler.
2. Emanet: Güvenilirlik. Peygamberler, gerek peygamberlik hususunda gerekse de diğer hususlarda olsun güvenilir kimselerdir, asla bir hainlik etmezler.
3. Fetanet: Peygamberler, yüksek bir akla ve anlayışa, kuvvetli bir görüşe, üstün bir zekâya ve yüce duygulara sahiptirler. Onlarda gaflet bulunmaz.
4. İsmet: Masumiyet. Peygamberler masumdurlar; büyük-küçük, gizli-açık tüm günahlardan uzaktırlar.
5. Tebliğ: Peygamberler, Allah (cc)’ın kendilerine vahyettiği ve tebliğ etmesini istediği şeyleri, hiç kimseden çekinip korkmadan eksiksiz olarak insanlara tebliğ ederler. Bu hususta hiçbir gevşeklik göstermezler. Herhangi bir emri gizlemeleri veya unutmaları söz konusu değildir.
Peygamberlerin tümü, yukarıda zikredilen sıfatlara eksiksiz olarak sahiptir. Zira bu sıfatlara sahip olmayan bir kimsenin, örnek olması, insanlara hidâyet yolunu göstermesi mümkün olmaz.
Her müslümanm, peygamberlere bu şekilde iman etmesi gerekir. Peygamberlerden birine veya bazılarına inanmayan kimse, Allah (cc)’a da iman etmiş sayılmaz. Çünkü, Allah (cc)’a nasıl iman edilmesi gerektiğini, Allah (cc)’ın kullarından neleri isteyip neleri istemediğini insanlara öğretenler peygamberlerdir. Peygamberleri insanlara gönderen ve onlara iman ve itaat edilmesini isteyen de Allah Teala (cc)’dır.