Peygamberlerin Sayısı ve Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler

By | 14 Nisan 2015

Kpeygamberlerin-sayisi-ve-kuranda-adi-gecen-peygamberlerur’ân’da, gönderilen peygamberlerin sayısı konusunda kesin bir bilgi verilmemiştir. Bu çerçevede ayetlerde önemle vurgulanan husus, her millete, her bölgeye bir uyarıcının gönderildiğidir.

“…Hiçbir ümmet/toplum yoktur ki, onlar için bir nezîr (doğru yolu gösterip eğri yolun akıbetinden onları sakındıran bir peygamber) bulunmuş olmasın.” (Fâtır suresi, 35/24)

“Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız olanlar da var, durumlarını sana bildirmediğimiz olanlar da vardır..”(Mu’min suresi, 40/78)

Peygamberlerin sayılarıyla ilgili olarak bir hadiste, 124 bin nebi, 313 tane de resul gönderildiği bildirilmiştir.
Kur’ân’da isimlerine yer verilen peygamberler şunlardır: Adem, İdris, Nûh, Hûd, Salih, Lût, İbrahim, İsmail, İshak, Ya’kub, Yusuf, Şuayb, Harûn, Musa, Davud, Süleyman, Eyyûb, Zülkifl, Yûnus, İlyas, Elyesa’, Zekeriyya, Yahya, İsa(aleyhimusselam) ve Hz Muhammed (aleyhissalatu vesselam).

*Kur’an-ı Kerim’de bu yirmibeş peygamberin dışında nebi mi veli mi olduğu ihtilaflı olan üç isim ise şunlardır: Üzeyr, Lukman, Zülkarneyn(aleyhimusselam)