Peygamberimizin Hz. Zeyneb (r.anh) İle Evlenmesi

By | 6 Haziran 2015

peygamberimizin-hz-zeyneb-r-anh-ile-evlenmesi   Peygamber (sav)’in evlilikleri hakkında ileri geri konuşanlar, en çok Hz. Zeyneb (r.anh)’le evliliğini dillerine dolarlar.
Herhalde bu meselede peygamberlik makamına dil uzatanlar, İbni Sa’d’ın rivâyetini esas alırlar. İbni Sa’d, Hz. Zeyneb (r.anh)’in, Zeyd b. Hârise’ye istenmesine dair kısa bir rivâyet naklettikten sonra şunları anlatır:
Muhammed b. Ömer bize haber verdi, dedi ki; Abdullah b. Amir el-Eslemî, Muhammed b. Yahya b. Hibban’ın kendisine şöyle dediğini bana anlattı; Resûlullah (sav) Zeyd b. Harise ile görüşmek üzere onun evine gitti. Zeyd, “Muham- med’in oğlu Zeyd” şeklinde biliniyordu. Herhalde o gün Peygamber (sav) Zeyd’i sordu ve onu bulamayınca evine gitti. Zeyd evde yoktu, hanımı Zeyneb bint Cahş ev kıyafetiyle onu karşıladı ve; Zeyd evde yok ya Rasûlallah, anam babam sana feda olsun buyur gir, dedi. Resulullah (sav) girmedi. Aslında Zeyneb, Resûlullah (sav)’ın kapıda beklediği söylendiğinde elbiselerini aceleyle giymiş ve çarçabuk kapıya gelmişti. Resûlullah (sav) onu gördüğünde hoşuna gitti. Resûlullah (sav) onlara ne için geldiğini söyleyerek hemen geri döndü ama ancak şu sözleri duyuldu: “Yüce Allah’ı her türlü eksiklikten tenzih ederim, kalpleri evirip çevireni tenzih ederim.”
Zeyd eve geldiğinde hanımı ona Resûlullahin (sav) evlerine geldiğini haber verdi. Zeyd, hanımına; içeri gir demedin mi? dedi. Hanımı, dedim ama girmedi, dedi. Peki ne söyledi? diye sordu kocası. Hanımı: Geri dönüp gittiğinde birşeyler söyledi ama ne dediğini anlamadım, sadece; “Yüce Allah’ı her türlü eksiklikten tenzih ederim, kalbleri evirip çevireni tenzih ederim” sözlerini tam olarak anladım, dedi. Zeyd ardından Resûlullah’a gitti ve: Ya Rasûlallah; evime geldiğini duydum, niçin içeri girmedin. Anam-babam sana feda olsun ya Rasûlallah, belki de Zeyneb hoşuna gitmiştir onu boşayayım mı? dedi. Resûlullah: Hanımını yanında tut; boşama buyurdu. Ama o günden sonra Zeyd, hanımına güç yetiremedi. Bazen Resûlullah (sav)’a gelerek durumu haber veriyordu. Resûlullah (sav) her defasında hanımını boşamamasını ve ondan ayrılmamasını söylüyordu. Zeyd de hep: Onu boşayayım mı? diye soruyordu. Nihâyet Zeyd onu boşadı ve Zeyneb iddetini de doldurdu. Bir ara Resûlullah (sav) Hz. Aişe (r.anh)’yle sohbet ederken kendinden geçer gibi oldu. Kendine geldiğinde tebessüm ederek: “Kim Zeyneb’e gidip ona müjdeleyecek; Yüce Allah gökte onu benimle evlendirdi” dedi ve şu âyeti okudu:
“Allah’ın nimet verdiği; senin de kendisine nimet ver(ip hürriyete kavuşturduğun kimseye: “Eşini yanında tut, Allah’tan kork” diyordun, fakat Allah’ın açığa vuracağı şeyi içinde gizliyordun, insanlardan çekiniyordun; oysa asıl çekinmene lâyık olan, Allah idi. Zeyd o kadından ilişkisini kesince biz onu sana nikahladık ki (bundan böyle) evlatlıkları, kadınlarıyla ilişkilerini kestikleri zaman o kadınlarla evlenmek hususunda müminlere bir güçlük olmasın. Allah’ın buyruğu (her zaman) yerine getirilmiştir.” (Ahzâb Sûresi, 33/37)
Hz. Aişe (r.anh) diyor ki: Kıskançlığımdan etrafimdaki herşey bana ters görünmeye başladı, çünkü Zeyneb (r.anh)’in güzelliğini duymuştum, Ayrıca o büyük biri; Allah (cc), gökten onu evlendirdi. Artık o bununla bize övünecek, dedim. Hz. Aişe (r.anh) şöyle devam ediyor: Resulullah (sav)’ın hizmetçisi Selma ona haber vermeye gitti. Zeyneb (r.anh) de ona haber götüren Selma’ya üzerindeki gümüş takıları hediye etti.