Peygamberimizin Ficar Savaşlarına Katılması

By | 5 Mayıs 2015

peygamberimizin-ficar-savaslarina-katilmasi   Peygamberimiz (sav) 20 yaşında iken Ficar savaşlarına katıldı. Araplar ara­sında savaşlar eksik olmazdı. Senenin dört aymma “haram aylar” derler ve bu ay­larda savaşmayı uygun görmezlerdi. Bu dört ayda çeşitli ticari münasebetler, pa­nayırlar düzenlenirdi. Eğer bu aylarda bir savaş çıkarsa bu savaşa “ficar savaşı” derlerdi. İşte Peygamberimiz (sav), Kureyşlilerle Hevazin kabilesi arasında mey­dana gelen savaşlara katılmıştı. Dört yıl süren bu savaşlarda kendisi kan dökme­miş, sadece birlikte olduğu amcalarına düşman tarafından atılan okları toplayıp vermişti.