Peygamber Kime Denir?

By | 4 Mayıs 2015

peygamber-kime-denir   Peygamber, Allah (cc)’ın elçisidir. Allah (cc)’ın emir ve yasaklarını insanlara aktaran, ulaştıran elçidir.
İlk insandan bugüne kadar ne kadaı peygamber gönderildiğini bilmiyorsak da peygamberlerin tümüne inanmak İslâm’da esastır. Bu peygamberlerin bir kısmı Kur’an-ı Kerim’de zikredilmiş, bir kısmı ise zikredilmemiştir.
Peygamberlik; Allah Teala (cc)’nın tayini ile olur, Allah (cc) vergisidir. Çalışmakla, özenmekle bu mertebe elde edilemez. İnsan dünyada çalışmakla her- şey olabilir, en büyük mevkiye, mertebeye çıkabilir. Fakat peygamber olamaz. Allah (cc), kimin peygamber olacağını bilir; O, istediğini seçer ve zamanı gelince vazifelendirir.