Peygamber Efendimizin, Kalbinin Kapısı Kötülük Ve Çirkinliğe Kapatılmıştı

By | 14 Ağustos 2015

peygamber-efendimizin-kalbinin-kapisi-kotuluk-ve-cirkinlige-kapatilmistiPeygamber Efendimizin, çocuk yaşından itibaren kalbinin kötülüklere, yanlışlara, özetle kötü ve çirkin olan her şeye açılan kapısı kapatılmış, sadece ahirete, iyilik ve güzelliklere bakan kapısı açık bırakılmıştı. Hayatı bunun şahididir. Dostları ve inananları sevgi ve saygılarından hayatını en ince noktasına kadar araştırıp kaydetmişlerdir. Düşmanları da acaba bir açık nokta bulabilir miyiz diye hayatını didik didik incelemişlerdir. Sonuçta dostu da, düşmanı da hayatında tek bir kötülük yaptığına, tek bir çirkin ya da yanlış söz söylediğine rastlamamışlardır. Yine bu nedenledir ki, Peygamber olmadan önce de halk arasında adı “Muhammedü’l- Emin” di. Doğruluğundan şüphe edilmeyen, güvenilir insan… Demek ki O (sav), hatadan ve günah işlemekten arındırılmıştı. Buna da “İsmet” deniliyor. Yani, tüm peygamberler gibi Peygamber Efendimiz de Allah tarafından yanlış yapmaktan, hatta bir çok insan için normal sayılabilen şeylerden bile korunuyordu.