Peygamber Efendimiz Gelin Olan Kızını Ziyaret Etti

By | 30 Haziran 2015

peygamber-efendimiz-gelin-olan-kizini-ziyaret-ettiGELİNDİ O…
Yani gelen.
Gelindi o…
Evinden giden, yeni bir eve gelen…
Tomurcuk, dalından kopmuştu. Ayrılık şebnemleri düş-müştü yüreklere.
Her gelin gibiydi O da. Baba ocağına özlemle bakan bir duruşu vardı yeni evinde. Hasret duyan bir yürekle bakıyordu oraya.
Bekliyordu…
Hasreti kaldıracak bir adım, bir bakış, bir ziyaret bekli-yordu…
Kim gelecekti? İlk vuslat muştusunu kim, ne zaman ulaş-tıracaktı?
Güller evine kapıyı ilk kim aralayacaktı? Baba evi ile gö-rüşmeleri ilk kim başlatacaktı? Kapılarını ilk kim tıklatacak- tı?
Vuslatın meltemi dördüncü gün esti yeni yuvada. Dördüncü günün kuşluk vakti çalındı gönül kapıları ile birlikte evlerinin kapısı.
Sevinçle hasretin, mahcubiyetle heyecanın tatlı esintileri sardı genç evlileri. Saygı ile oturdular sevgili babanın huzu-runda.
Sevgili baba, geline ilk gelendi…
Hâl ve hatırlarını ilk sorandı…
O, Rabb’i tarafından edeplendirmiş bir babaydı.
Onun edep anlayışı, anlamsız taassupların gelenek mas-kelerinden çok uzaktı.
O, Rabb’inin edep penceresinden bakan bir babaydı. Bu nedenle anlamı olmayan edep takıntılarından uzak, kızını ev-liliğinin dördüncü günü ziyaret etti.
Peygamber sünneti anlayışı içerisinde, bu peygamber davranışını, acaba şimdiye dek kaç baba yapabildi?
O, yavrusunu hiçbir durumda yalnız bırakmayan Muhit ismiyle her zaman kuşatan bir Babaydı (a.s.m.)…15