Perşembe Günü Kılınacak Namaz

By | 13 Ağustos 2015

persembe-gunu-kilinacak-namaz-2Bu namaz öğle ile ikindi arasında yâni; öğleden sonra ikindiden önce kılınır. Ve bu namaz iki rek’at olarak kılınır.
Birinci rek’atta yüz Fâtiha, yüz Âyetel-Kürsî, ikinci rek’atta yüz Fâtiha, yüz İhlâs Sûresi okunarak kılınır.
İbn-i Abbâs (R.A.)ın rivâyetine göre: Sevgili Peygamberimiz (A.S.):
“Kim perşembe günü öğle ile ikindi arası iki rek’at namaz kılar, 1.nci rek’atında yüz Fâtiha ve yüz Âyetel-Kürsî, 2.nci rek’atta yüz Fâtiha, yüz İhlâs Sûresi okuyarak kılar, namazdan sonra da yüz saleuât-ı şerife getirirse, Cenâb-ı Hak bu kimseye Receb, Şaban ve Ramazan ayında oruç tutanların sevabını uerir, bir hac ve tüm müminlerin seuabı gibi sevab verir.” buyurmuştur.