Pençesiyle Avlanan Yırtıcı Hayvan ve Yırtıcı Kuşların Hükmü

By | 14 Mayıs 2015

pencesiyle-avlanan-yirtici-hayvan-ve-yirtici-kuslarin-hukmuHanefi fıkhına göre “siba (yırtıcı hayvanlar)” kelimesi et yiyenler şeklinde kabul edilmiş ve bu gruba giren bütün etçil hayvanların eti haram sayılmıştır. (Aslan, kaplan, kurt, ayı, tilki, çakal, fil, gelincik, sansar, samur, sincap, maymun, köpek, kedi vs.) Şâfiîler ise bu kelimeye “insanlara saldıran ve parçalayan” anlamını verdikleri için tilki ve çakalı bunların dışında değerlendirip etlerini helâl kabul etmişlerdir. Mâlikilerde ise bu tür hayvanları yemek haram değil mekruhtur.

Yırtıcı kuşlar hakkındaki görüşler ise, Hanefilerde akbaba ve karga mekruh görülürken Malikilere göre bütün yırtıcı kuşlar mekruhtur. Şâfiîler
ise zararı dokunup dokunmadığını ölçü almakta ve zararı dokunanları mekruh görmektedir.