Pazartesi Günü Kılınacak Namaz

By | 13 Ağustos 2015

pazartesi-gunu-kilinacak-namaz-2Bu namaz, pazartesi günü kuşluk vaktinde iki rek’ât olarak kılınır.
Her rek’âtında “Fatihâ, Âyetel’Kürsî, bir İhlâs, bir Felâk, bir Nâs Sûreleri” okunur.
Bu namazı kılanın günahları bağışlanır.
Câbir (R.A.) rivâyet ettiğine göre Peygamber (A.S.) Efendimiz:
“Pazartesi günü iki rek’ât namaz kılan ve her rek’âtında bir kere (Fatiha, îhlâs, Felâk, Nâs) sûrelerini okuyan ve selâm verince 10 istiğfar ve 10 sale- vât getiren, 10 kere “Subhânallâhi velhamdülillâhi…”yi “âziyme” kadar okuyan kimsenin bütün günahları mağfiret olunur.” buyurmuştur.
Cennetül-Firdevs içinde bu kimse için Cevherden bir köşk yapılır. Allâh böyle Mü’min ve âbid kullarına sonsuz lûtuflarda bulunur, nimetler verir, sevâblar yazar.