Hz. Ebu Eyyub’un Sevgi ve Hassasiyeti

Medine’ye devesinin üzerinde girerken O’nu (sav) evinde misafir etme şerefine ermek için her Müslüman: – Bize buyurun! Bize buyurun! diyordu. O (sav), devesinin çöktüğü en yakın evi, Hz. Ebu Eyyub el- Ensarî’nin evini tercih etmişti. İki katlıydı ev. Peygamber 10 fendimiz görüşmelerini rahat bir ortamda yapabilmek için j 111 kata yerleşmeyi uygun bulmuştu. Bir gece […]

Peygamber Efendimizin, Üç Yılı Ambargo Altında Geçti

Bir de Peygamber Efendimiz ve akrabaları ile Müslümanlara uygulanan ve üç yıl süren ekonomik ambargo vardır ki o dönem, İslam düşmanlarının vahşet ve zulmünün şiddet ve derinliğini ortaya koyan, insanlığın yüzkarası bir fotoğraftır. Bugün de dünyanın değişik bölgelerinde Müslümanlara reva görülen zulüm ve uygulanan ambargolar, sanki o günün bir yansıması ve yankısıdır. Bu demektir ki […]

Peygamberimizin Gayesi Neydi?

Yüce Allah, O’nu kırk yaşında Peygamberlikle görevlendirmişti. Ne yapması, insanları neye davet etmesi gerektiğini de Yüce Allah indirdiği ayetlerle O’na ders veriyordu. Yani Peygamber Efendimiz dersini Cenab-ı Hak’tan alıyor ve insanlara bunu önce yaşantısıyla, sonra da sözleriyle iletiyordu. Tek gayesi vardı; insanların yüzünü ve gönlünü, kendilerini yaratan, rızklarını verip besleyen Yüce Allah’a döndürmekti. Yüce Allah, […]

“Allah Resûlü’nü Öz Evladımdan da İyi Tanıyordum!”

Yahudi alimleri, Kuran’ın ifadesiyle Peygamber Efendimizi “Öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlardı…” Bir gün Hazret-i Ömer, bu ayetle ilgili büyük bir Yahudi alimi iken Müslüman olan Hazret-i Abdullah b. Selam’a, “Allah Resûlü’nü öz evladın gibi tanıyor muydun?” diye sorunca “Evet!” demişti. “Hatta öz evladımdan da daha iyi tanıyordum. Hanımım beni kandırmış olabilir düşüncesiyle evladım hakkında şüphe […]

Ünlü Düşünürlerin Hz. Muhammed İle İlgili Düşünceleri

Sir W. Miur ‘Muhammed’in Hayatı’ adlı eserinde “Hz. Muhammed hakkındaki bütün neşriyatımız bir nokta üzerinde ittifak eder. O da onun ahlâkının temizliği ve yüceliğidir.” der. Bu nedenle Büyük Alman imparatorluğunun kurucusu, devlet adamı, filozof ve dâhi Prens Bismark, O’nu (sav) bilip tanıdıktan sonra; “İnsanlık senin gibi seçkin, kudretli bir dehayı bir defa görmüş, bundan sonra […]

Allah, Peygamber Efendimizi Koruyordu

Yüce Allah, işte böylesine O’nu koruyor ve vereceği görevler için yetiştiriyordu: “Rabbim, bana edebi (ter- biyeyi-ahlakı) güzel bir tarzda öğretti”6 sözleri de bu gerçeğin ifadesi olmalı. Hayatı böylesine kötülük ve yanlışlardan korunmuşken ve tertemiz yaşantısını bildikleri halde Mekkeliler, O’nu Peygamber olduktan sonra bir çok yanlış ve haksız şeyle itham etmeye yeltenmişlerdi. Eğer böyle olmasaydı acaba […]

Peygamber Efendimizin, Kalbinin Kapısı Kötülük Ve Çirkinliğe Kapatılmıştı

Peygamber Efendimizin, çocuk yaşından itibaren kalbinin kötülüklere, yanlışlara, özetle kötü ve çirkin olan her şeye açılan kapısı kapatılmış, sadece ahirete, iyilik ve güzelliklere bakan kapısı açık bırakılmıştı. Hayatı bunun şahididir. Dostları ve inananları sevgi ve saygılarından hayatını en ince noktasına kadar araştırıp kaydetmişlerdir. Düşmanları da acaba bir açık nokta bulabilir miyiz diye hayatını didik didik […]

Peygamber Efendimiz, Annesini Sever, Ona Yardım Ederdi – 2

Peygamber Efendimizin yüzü de çocukluğundan beri pırıl pırıldı. Üstü başı hep tertemizdi. Her yönüyle örnek bir Çocuk’tu. Terbiyesine ve temizliğine herkes hayrandı. Son derece düzenli ve tertipliydi. Hayatı boyunca buna hep dikkat ederdi. Yıllar sonra, Peygamberliği dönemindeydi. Yanına bir adam geldi; saçı sakalı birbirine karışmıştı. Adama, saçını başını düzeltip gelmesini işaret etti. Adam huzurundan çıktı […]

Peygamber Efendimiz, Annesini Sever, Ona Yardım Ederdi

Hazret-i Âmine, henüz evliliklerinin ilk aylarında vefât eden sevgili kocasının acısını unutmuş değildi. Bu acıyı az da olsa hafifleten sadece biricik oğlu Muhammed’di (sav). Olanca sevgi ve şefkatiyle onu büyütmeye çalışıyordu. Bu ilgisiyle, O’na yetimliğin verdiği acıyı bir nebze olsa azaltmak istiyordu. Nur Yavrusu, mütevazı evinin ışığı, bereketi ve huzur kaynağı idi. O yaşında bile […]

Perşembe Gecesi Kılınacak Namaz

Perşembe gecesi Allâh rızası için 2 rek’at nâfile namazı kılmanın sevâbı sonsuzdur. Bu namazda Fâtiha’dan sonra Âyetel-Kürsî, beşer kere de Felâk ve Nâs sûreleri okunur. Hz. Ebû Hüreyre’nin (R.A.) rivâyetine göre: Sevgili Peygamberimiz (A.S.): “Perşembe gecesi akşam ile yatsı arasında 2 rek’at namaz kılan, her rek’atta Fâtiha, Âyetel- Kürsî, Felâk ve Nâs sûrelerini de beşer […]