Orucu Bozmayan Şeyler Nelerdir?

By | 12 Haziran 2015

orucu-bozmayan-seyler-nelerdir    1) Unutarak yiyip-içmek ve cinsel ilişkide bulunmak orucu bozmaz.
2) Yiyip içen kimsenin oruçlu olduğu hatırında değilse, bunlardan ötürü oruç bozulmaz.
3) Ağıza su verilip çalkalandıktan sonra, ağızda kalan ıslaklığın tükürükle birlikte yutulması orucu bozmaz. İnsanın, balgamını, sümüğünü, salyasını yutması da aynı şekilde orucu bozmaz. Ağızdan çıkan salya çeneye doru iplik şeklinde uzar da ağızdan kopmadan salyayı içeri çekip yutmak da orucu bozmaz. Ağızdan henüz çıkmamış sayılır.
4) Dişlerin arasından çıkan kan boğaza gidecek olursa, eğer az olup, içeri gitmezse orucu bozmaz. Çok olmakla beraber, çoğunluğu tükürük teşkil ediyorsa yine bozulmaz. Fakat çoğunluğu kan olur da tadı duyulur bir halde veya kanla tükürük eşit olursa yutulduğu zaman oruç bozulur.
5) Bir-iki damla gözyaşı veya yüz teri yutulursa, oruç bozulmaz.
6) Yutulması kastedilmeyen ve kendisinden kaçınılması mümkün olmayan bir şeyin veya havadaki tozların veya sineğin veya ilaç için dişe konulan karanfilin tadtnm tükürükle boğaza kaçması, orucu bozmaz.
7) Renk veren bir iplik parçasının defalarca ağıza alınıp çıkarılması orucu bozmaz.
8) Nohuttan küçük olan yemek artığının yutulması orucu bozmaz.
9) Dişlerin arasında kalmış olan buğday veya susam tanesi gibi az olan şeylerin yutulması orucu bozmaz.
10) İmam Muhammed’e göre, kendiliğinden içeriye dönen kusuntu, ağız dolusu olsa bile oruç bozulmaz. Fakat, ağız dolusundan az olan kusuntu içeriye döndürülmez de kendiliğinden dönerse, ittifakla oruç bozulmaz. Ebu Yusuf a göre ise, ağız dolusundan az olan kusuntu içeriye döndürülse dahi oruç bozulmaz.
11) İmam Ebu Yusufa göre, kendiliğinden dönen ve ağız dolusundan az olan kusuntu, kasten yapılmış olsa bile orucu bozmaz.
12) İmam Muhammed’e göre, yalnız lezzet duymakla kadının orucu bozulmaz. Okşamak, el tutuşmak, sarılmak da öpme gibidir.
13) Kulağa giren su orucu bozmadığı gibi, tercih edilen görüşe göre kulağa dökülen su da orucu bozmaz. Yine, üzerinde kulak kiri bulunan bir kulak karıştırıcısının, birkaç defa kulağa sokulup çıkarılmasıda orucu bozmaz.
14) Su ve yağ ile ıslanmış bir parmağın, ön veya arka tarafa sokulması, orucun hatırda olmaması halinde orucu bozmaz. Kuru ol«m parmağın sokulması ise her iki halde de orucu bozmaz.
15) Baştaki veya karındaki bir yaraya konulup yaranın ıslaklığı ile dimağa veya ileriye gidip gitmediğinden şüphe edilen sıvı bir ilaç İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed’e göre orucu bozmaz; zira böyle şüphe ile oruç bozulmayacağı gibi, tabii olmayan bir yoldan içeri giren bir ilaç ile de oruç bozulmaz. Bu iki imama göre, birşey tabii yoldan içeriye gitmedikçe orucu bozmaz; çünkü oruç, yaratılıştan bir yol ve kanal olan bir uzuvdan birşeyi içeriye sokmaktan kendini tutmaktır. Biz, böyle bir imsak ile emrolunmuşuz. Bu hususta geçici olan yol ve kanallara itibar edilmez. Bunun için, dışardan bir yaraya konulan ilaç, boşluğa kadar gitse bile orucu bozmaz. Vücudun derisini yırtarak içeriye gidip kaybolan bir demir, bir kurşun parçası hakkında da hüküm böyledir.
16) Baştaki veya karındaki bir yaraya konulup yaranın ıslaklığı ile dimağa veya boşluğa gitmeyen bir ilaçtan ötürü oruç ittifakla bozulmaz.
17) İnsanın derisinden içeriye sızan şeyler orucu bozmaz. Bu bakımdan, vücuda sürülen yağ ve benzeri maddelerden ötürü oruç bozulmaz.
18) Göze sürülen veya dökülen bir ilaç orucu bozmaz.