Orucu Bozmayan Şeyler Nelerdir?

By | 23 Haziran 2015

orucu-bozmayan-seyler-nelerdir-2Unutarak bir şey yiyip içmek. Ancak hatırlayınca hemen vazgeçip bırakmalıdır.
Orucu bozmayan hâller: Uykuda cünûb olmak, cünûb olarak sabahlamak, elde olmayarak boğaza, buruna toz, duman kaçmak gibi hâller orucu bozmaz.
Sâhûra kalkmak, sâhûru geç yemek, iftarda acele etmek ve duâ okumak güzeldir.Oruç, yüce Yaratıcıya karşı bedenle yapılan faziletli bir ibâdettir. Orucun sevabını bizzât yüce Allâh kendisi vereceğini bildirmiştirDînimizin emrettiği orucu tutmanın, Müslü manın beden ve rûh sağlığı bakımından birçok faydaları olduğu şüphesizdir.