Ölümden Sonra Telkin Yapılır Mı?

By | 29 Nisan 2015

olumden-sonra-telkin-yapilir-miAllah Resulüne isnad edilen telkine dâir zayıf rivayetler var; Allah di­lerse fayda verir. Ama, esas olan, insanın ölünce teklif dâiresinin dışına çıkmış olmasıdır. Onun için bu telkin, daha dünyada iken ve rûhunu tes­lim etmeden evvel yapılmalıdır. Zira, son söz ve mülâhazaların tevhidle alâkası çok mühimdir. Mezarlarda yapılan telkin Kitap ve Sünnet’teki ye­ri itibarıyla çok tatmin edici değildir.

Alimlerimizin çoğunluğuna göre Yasin-i Şerif’in de ölüm anında okunması lazımdır ki; sekerattaki insan onun mana ve muhtevasıyla dolsun-taşsın, merciin ve meabın Allah olduğunu bilsin, tefekkür ve tezekkür kapıları ona açılsın. Bununla beraber, ölünün ardından okunmasında ve sevabının bağışlanmasında da bir beis olmasa gerek…