Olduğu Gibi Görünmeme

By | 28 Nisan 2015

oldugu-gibi-gorunmeme    Süslenen, makyaj yapan bir kadın; dezavantaj sayılabilecek vasıflarını gözlerden kaçırıp, avantaj sayılabilecek nitelikler kazanma veya mevcut özelliklerini olabildiğince abartarak dikkatlere sunma çabası içerisindedir. Bu davranış içerisinde olan kadının, fizyolojik ve psikolojik açıdan gizlemeye uğraştığı bir gerçek yüzü, bir de açığa vurup dikkatlere sunma uğraşısı verdiği sahte yüzü vardır.
Bu tür zıtlıklar, kadında bazı gerilinılere sebep olur. İkili oymamak, kadının şahsiyetini zedeler. Kadın, kendine olan güven ve saygısını yitirir. Diğer yandan açık verme korkusu ve endişesi sürekli içim kemirir. Gizlemeye çalıştığı yüzünün fark edilmesinin tedirginliği altında ezilir. Sürekli bir tatminsizlik içerisin-dedir. Güzel olma ve dikkati çekme konusunda ölçü ve sınır tanımaz. Lakat yine de kadın, etrafındakilere sunduğu yüzünü ne kadar süslerse süslesin, yeteri kadar görüldüğünden ve ilgileri üzerinde topladığından emin değildir.