Nezr-Adak Nedir?

By | 5 Ağustos 2015

nezr-adak-nedirBir kimse, hastalıktan kurtulursam, veya evlâdı hasta ueya başına herhangi bir musibet gelmiş, belâ kaza gelmiş, veya bir işinin olması, bir muradının olması için şöyle demiş: “Eğer bu işim olursa ueya evlâdım iyileşirse bir kurban keseceğim demiş. O işi de olmuş veya belâlardan kurtulmuşlar.” İşte bu kimseye kurban kesmek vacib olur. Bu kurbana nezr-adak kurbanı deniyor. Bundan adayan yiyemez, usûl ve furû’u da yiyemez.