Nefs-i-Râdiyye Nedir?

By | 20 Haziran 2015

nefs-i-radiyye-nedir   Nefs-i-râdiyye’ye vasıl olan zevattan, Allah celle razı olur. Bu nefis, EVLIYÂULLAH’m nefsidir.
Kur’an-ı azimden delili:
Irci’i ilâ rabbiki râdıyyetcn…
El-Fecr sûresi: 28 (Ondan razı olarak Rabbine dön…)
Nefs-i-râdiyye makamına erişen Evliyâullah’ta şu yedi sıfat zuhura gelir:
1) İhlâs
2) Terk-i mâ lâ yağni
3) Zikir
4) Zühd
5) Verâ’
6) Keramet
7) Riyazât
Bu makamın esması HAY ism-i şerifidir. Bu makam, yalnız çalışmakla elde olunmaz. Hak tealâ, kuluna tâlip olursa onu bu makama getirir.