Nefs-i-Mutma’inne Nedir?

By | 21 Mayıs 2015

nefs-i-mutmainne-nedir    Nefs-i-mutma’inne’ye vasıl olanlar, artık kendilerinden kurtulmuş ve cennet ehli olmuş has kullar arasına girmiş demektir:
Kur’an-ı kerimden delili:
Yâ eyye-tüh-en-nefs-ül mutma’inne…
El-Fecr sûresi: 27
(Ey emin ve mutma’in olan nefs!..)
Bu sıfat, nefsin öyle mübarek bir sıfatıdır ki, Allahu te- alâ’nm inayeti ile, kalp nur-u İlâhi ile nurlanır, Allahu tealâ’- mn sevmediği bütün sıfatları terk eder ve bu nefsin sahipleri ahlâk-ı hamide ile muttasıf olurlar.
Nefs-i-mutma’inne, müzminlerden ilimleri ile âmil ve ih- lâsları ile kâmil olan âlimlerin nefs mertebeleridir.
Nefs-i-mutma’inne’ye erişenlerin sıfatları da yedidir:
1) Amel ve ihlâs
2) Tevekkül
3) Telezzüz
4) Riyazât
5) îbadât
6) Şükür
7) Riza
Allahu azim-üş-şânın tevfik ve inayetiyle, nefslerini bu yedi mübarek sıfata eriştiren kutlu kişilerin, bu mertebeden de yüce olan MAKAM-I-RÂDİYYE’ye ulaşabilmek için bü¬tün amellerinde daima ihlâs üzere bulunmaları ve HAK es- mâsına devam etmeleri gerekir. Zira, îSM-î-HAKka devamla bu mertebeden daha yüce olan NEFS-1-RADİYYE makamına yükselecektir.