Nefs-i–Mülhime Nedir?

By | 21 Temmuz 2015

nefs-i-mulhime-nedir   Nefsin üçüncü sıfatıdır. Nefs-i-mülhime, öyle mübarek bir nefstir ki, Hak tealâ bu nefse erişen zevata ilim ihsan buyurur. Zira, nefs-i-mülhime mü’minlerden âlim olanların, nefsidir.

Fe-elhemehâ fücurehC ve tekvaha…
E §-Şems sûresi: 8 (Sonra da ona fücur ve tekvayı ilham eyleyen hakkıyçün…)
Kur’an-ı Kerimden delili:
Nefs-i mülhime’nin şartlan da sekizdir:
1) İlim
2) Tevazû
3) Tövbe
4) Sabır
5) Şükür
6) Sehavet (Cömertlik)
7) Kanaat
8) Tahammül (Musibetlere sabır göstermek)
Bu sıfatlar kimde cem’olursa, Cenabı-Hak o zatın kalbine ilm-i-nâfi (Yararlı ilim) ilham eder, bilmedikleri kendisine öğretilir. Artık, o kişiye lâzım olan, bu nefsin dairesinde de â’lâya çıkmağa çalışmaktır. Zira, nefs-i-mülhime’de ilim ve emsali sıfatlar varsa da, amelsizlik ve ihlâssızlık korkusu da vardır.
Yâ Rab! Bizlere ihlâslı ameller nasip eyle…
Nefs-i-mülhime’nin esması, ism-i HU’dur. (Yâ HU!)