Nefs İ Emmâre Nedir?

By | 21 Temmuz 2015

nefs-i-emmare-nedir    Kur’an-ı kerimden delil:
Ve mâ überri’ü nefsiy innen-nefse le’emmâretün bis-sû-i..
Yusuf sûresi: 53
(Ben, nefsimi tebriye etmiyorum. Zira, nefis kötülüğü emredicidir.)
Nefs-i-emmâre, sahibini daima hayırdan ve hakikatten men’eder, sahip olduğu ve hükmünü eline geçirdiği vücudu şerre ve fenalığa iletir ve ona mütemadiyyen kötülük yapmayı emreder. Hükümdarı bulunduğu vücudun kalbini ve ruhunu, sefâlet ve sefahat bataklıklarına sevk eder.
Nefs-i emmâre; kâfirlerin, zâlimlerin, münafıkların, fâsıkların ve şeytanın nefsidir. Kim olursa olsun, kendilerinde aşağıda zikrolunan kötü sıfatlar bulunanlar, nefs-i-emmâre- ye dahil ve ehl-i nârdırlar.