Nasr Sûresinin İzahı

By | 7 Ağustos 2015

nasr-suresinin-izahiBu okuduğumuz Nasr Sûresi, Allâhü Teâlâ’nın her zaman müslümanlann yardımcısı olduğunu bildiriyor. Allah bir kuluna yardım ederse her zaman o Allâh’ın yardım ettiği kimse kazanır. Allâh’tan daha büyük kuvvet olur mu? Elbette ki olmaz, öyleyse her zaman, her yerde Allâh’m yardım ettiği kimseler kazanır. Onlar gâlib gelir. Biz Müslümanlar böyle inanırız ve bizim inandığımız gibi olur. Bütün tarih boyunca böyle olmuş, Allâh’ın yardım ettiği inananlar, Müslüman olanlar kazanmıştır. Allâh kâfir olan kimselere yardım etmez. Müslüman olanlara yardım eder.
Bu sûrede Allah’ın yardımının geleceği bildiriliyor. Şöyle ki; Peygamberimiz Hz. Muhammed (Aleyhisselâm), Allâh’m emriyle Peygamberliğini ilân ettiği (açıkladığı) zaman, bütün Mekke halkı (Kureyş müşrikleri) Peygamberimize ve O’na imân eden Müslümanlara düşman olmuştular. Senelerce Peygambere ve Müslümanlara işkence ve türlü eziyetler yaparak Peygamberi ve Müslümanları Mekke’den kovup çıkardılar. Peygamberimiz ve Müslümanlar, Mekke’deki evlerini, mallarını, mülklerini, çoluk çocuğunu bırakarak Medine’ye hicret ettiler (göçtüler).
Mekke’de Müslümanlar ilk devrelerde (zamanlarda) hem çok az, hem de arkası zayıf
(kimsesi olmayan) kimselerdi. îslâmın düşmanları hem kuvvetli, hem de sayıları pek çoktu. Müslümanlara çok işkence ediyorlardı. Müslümanları Peygamberle birlikte evlerinden, baba yurdu olan Mekke’den sürüp çıkardılar.
Peygamberimiz bir gece Hz. Ebû Bekir ile birlikte Mekke’den Medine’ye gitmek için baba evinden ayrıldı. Hem de gece kimseler görmeden ayrıldı. Müslümanlar da yavaş yavaş, teker teker, gizli gizli Mekke’den Medine’ye gittiler, hicret ettiler (göçtüler). Müslümanların kalpleri hep üzüntü ve sıkıntı içindeydi.
Peygamberimiz ve Müslümanlar istiyorlardı ki, İslâm dini bir an evvel her yere yayılsın, kafirler yenilsin, puta tapanlar yok olsun, Peygamberin yürüttüğü hak din (müslümanlık), hak dava Allâh’m yardımıyla bir an evvel kesin bir zaferle neticelensin (bitsin). Peygamberimiz ve Müslümanlar inanıyorlardı ki, Allâh yardım edecek, Müslümanlık her yere yayılacaktı.
Bu sûre Peygamberimizin beklediği yardımın geldiğini bildiriyor Allâh’m yardımı Peygamberimize ve Müslümanlara gelmiştir. Aradan seneler geçti, Müslümanlık kuvvetlendi, Müslümanlar çoğaldı. Bir gece arkadaşı Hz. Ebû Bekir ile Mekke’den kaçar gibi baba evinden çıkıp giden Peygamberimiz, bu sefer artık büyük bir İslâm ordusuyla Mekke’ye geldi. Bütün kâfirler korkularından teslim oldular. Peygamberimiz Kâbe’deki putları yok etti (kaldırdı). Kâbe’yi putlardan temizledi. Bütün etraftan gelen Arap kabileleri bölük bölük (küme küme) Müslüman oldular.
İşte bu sûre bu gerçekleri dile getiriyor. Allah’ın müslümanlara yardım ettiğini bildiriyor. Mekke’nin fethini haber veriyor. İnsanlar, bölük bölük senin getirdiğin İslâm dinine girdikleri zaman Allâh’a hamdet, şükret. O ilk çektiğin işkenceleri unut. Allâh’ın müslümanlara nasıl yardım ettiğini gör, diyor.