Nasr Sûresi

By | 6 Ağustos 2015

nasr-suresiOkunuşu: Bismillâhir’Rahmânir’Rahiym
îzâ cae nasrullâhi vel’feth [1]. Vera’eyten-nâse yedhulûne fîydinillâhi efuâcâ [1].Fesebbih bi-hamdi Rabbike vestağfırh, innehû kâne teuuâbâ [3].
Ma’nâsı: “Allah’ın (vadettiği) yardımı geldiği ve zafer kazanıldığı (Mekke’nin Fethi) gelib de insanları Allah’ın Dinine bölük bölük girerlerken gördüğün zaman, artık Rabbini hamd ile teşbih et. Mağfiretini dile (iste). Muhakkak ki, Allah mağfiret dileyenlerin tevbelerini kabul edendir ”