Nâs Sûresinin İzahı

By | 9 Ağustos 2015

nas-suresinin-izahiBu sûre ile “Felâk” sûresi arasında çok büyük bir bağlantı vardır. Bunların ikisine birden “Muâvvizeteyn” sûreleri denir. Allâh’a sığınmanın, teslim olmanın yollarını, sığınılacak olan açık gözle görülebilen ve gizli (gözle görülemiyen), şerr ve zararlardan bahsederek, onların neler olduğunu bizlere bildirmektedir.
Felâk Sûresi gözle görülebilen zararlardan bahsetmektedir. Onlardan Allâh’a sığınma yollarını öğretmektedir.
Bu sûre-i Celîle “Nâs Sûresi”de gözle görünmeyen şerlerden Allâh’a sığınmamızı emrediyor. Gözle görünmeyen şeytanların vesvesesinden ve şerrinden, gerekse vesvese veren, hileci ve aldatıcı insan şeytanının şerrinden hep Allâh’a sığınmamızın lâzım geldiği bildiriliyor.
Bir Müslümanın böyle herhangi bir tehlike karşısında Allâh’a sığınması îmânın icabı olduğu duyuruluyor. Şuurlu Müslüman: “Ey Allah’ım! Senin iradenin dışında hiç bir şey yoktur ve olamaz. Beni bunların şerrinden koru.” Diyerek Allâh’ın yardımına, himayesine ve korumasına sığmıyor.
Her müslüman, sabah ve akşamları bu Felâk ve Nâs Sûrelerini üçer veya yedişer kere okuyarak bütün şerlerden, zarar ve kötülüklerden Allâh’ın himayesine sığmmalıdır. Bu iki sûreyi çoluk çocuğumuza öğretip onlar da evden çıktıklarında akşam sabah bunları okumalı ve kötülüklerden korunmalıdır.