Nanoteknoloji ile Zihin Kontrolü Ne Demek ?

By | 6 Mart 2015

Nanoteknoloji ile Zihin Kontrolü Ne Demek ?Nanoteknoloji ile Zihin Kontrolü Ne Demek ?

Nanoteknoloji, zihin kontrolünde gelinen son aşamadır. DNA molek­ülleri baz alınarak, bir Bio-Nanoteknolojik anahtar olan ve saç telinin bin­de biri kalınlığındaki “Nanoaktüatör” üretilmiştir. Nanoaktüatör, bir mikroçipten ve bu çipin minyatür bir kanalına bağlanan DNA molekülü ipliğin­den oluşur ve canlı hücrelerin ürettiği doğal enerjiyi kullanarak çalışır. Nanoactuator, hücre enerjisini kullanırken ortaya çıkan elektromanyetik sin­yaller doğrudan bilgisayara aktarılabilir, böylece canlılar dünyası ile bilgisayar dünyası arasında bağlantı kurulabilir. Nanoaktüatör aynı zamanda or­ganizmalar arası bağlantı kurmak için de kullanılabilir. Bu mikroçipin beyin dokusu dahil, her dokuya yerleştirilmesi mümkündür.

Bilgisayardan beyindeki mikroçipe gelen sinyaller beyne bir takım re­simler, görüntüler, sesler, kokular ileterek program yükler ve beyni kontrol altına alabilir. Böylece düşünceler, istekler, duygular, sevinçler ve üzüntü­ler nanobilgisayarlar tarafından yönlendirilebilir ve tamamen farklı, yapay bir zihin inşa edilebilir.

Birkaç molekül büyüklüğündeki nanoaktüatörler ilaçlara, tuza, suya, una veya herhangi bir yiyeceğe katkı maddesi olarak katılabilir veya havaya serpilebilir. Sindirim veya solunum yoluyla gelen bu nanoaktüatörler bütün dokulara yerleşebilir.