Namazın Vacipleri Nedir?

By | 9 Mayıs 2015

namazin-vacipleri-nedir  Namazın  farzları olduğu gibi vacipleri de vardır, vacipler farzları tamamlar. Namazın vacipleri şunlardır:
1) Namaza başlarken yalnızca Allah (cc) lafzıyla yetinmeyip, büyüklüğü ifade eden Ekber lafzını da ekleyerek Allahu Ekber demek vaciptir.
2) Namazda Fatiha sûresi’ni okumak vaciptir.
3) Namazlarda farz olan Kur’an okuyuşunun ilk iki rekâta bağlı kılınması.
4) İlk iki rekâtın herbirinde birer kere Fatiha okunması.
5) Fatihanın, diğer sûre ve âyetlerden önce okunması.
6) Fatiha sûresi’ne, başka bir sûre veya sûre yerini tutacak kadar âyet ilave edilmesi (zamm-ı sûre) vaciptir.
Meselâ; farz namazlann ilk iki rekâtlannda Fatiha’dan sonra bir sûre veya bir sûreye denk bir miktar âyet okunması vacib olduğu gibi, vitir namazı ile nafile namazlann her rekâtında Fatiha ve Fatiha’dan sonra bir sûre veya ona denk âyet okunması da vaciptir.
7) Tek başına namaz kılan bir kimse, sabah, akşam, yatsı namazlarında ve gece kılacağı nafile namazlarda isterse açıktan, isterse gizli okuyabilir. Ancak, öğle ve ikindi namazlarında gizli olarak okuması vaciptir.
8) Cemaatle kılman namazlardan sabah, cuma, bayram, teravih ve vitir namazının tüm rekâtlarında; akşam ve yatsı namazlarınınilk iki rekâtlannda Kur’an’ı açıktan okumak; öğle ile ikindi namazlarının tüm rekâtlarında, akşam namazının üçüncü rekâtında ve yatsı’nın son iki rekâtında gizli okumak vaciptir.
9) İmam-ı Azam’a göre, vitir namazında kunut duaları okumak ve kunut tekbiri almak vaciptir.
İmam Ebu Yusufa ve İmam Muhammed’e göre ise kunut okumak ve kunut tekbiri almak sünnettir.
10) Secde’yi, yalnız alnı yere koyarak değil, alınla birlikte burnu da yere koyarak yapmak vaciptir.
11) Üç ve dört rekâtlı namazlarda birinci oturuş vaciptir.
12) Namazların her oturuşunda Tahiyyat’ı okumak vaciptir.
13) Namaz içinde okunan secde âyeti nedeniyle tilavet secdesi yapmak vaciptir.
14) Bayram namazlarının üçer ziyade tekbirleri vaciptir.
Bu namazların birinci rekâtlanndaki rükû ve secde tekbirleri sünnettir. İkinci rekâtlarının rükû ve secde tekbirleri ise vacib olan ziyade tekbirlere yakın olduğu için onlar da vaciptir.
15 Namazların farzlarında sıraya riâyet edilmesi, iki farz arasına, farz olmayan birşeyin girmesine meydan verilmemesi vaciptir.
16) Her vacibi kendi yerinde yapmak, sonraya bırakmamak vaciptir.
17) Namazların sonunda başı önce sağ tarafa, sonra da sol tarafa çevirerek esselâmu aleyküm demek vaciptir.
18) İmama uyulduğunda susmak vaciptir.
Diğer bir görüşe göre ise sol tarafa selâm vermek sünnettir, imamların tümü, bir selâmla namazdan çıkıldığında ittifak etmişlerdir.