Namazın Tarifi

By | 21 Nisan 2015

namazin-tarifiKelime-i şehadetten sonra İslâm’ın en önemli rüknü olan namaz, günde beş ayrı zaman diliminde olmak üzere kadın ve erkek her Müslüman için bir görevdir.

Kur’ân da Peygamber Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) önceki peygamberlerin namaz kılmakla emrolundukları değişik vesilelerle belirtilmektedir. Bundan anlaşıldığına göre, namaz ibadeti sadece Hz. Muhammed’in (sallallahu aleyhi vesellem) ümmetine has olmayıp önceki dinlerde de bulunmaktaydı.

Namazın daha önceki dinlerde de emredilmiş olduğu hatırlanınca, sayısız hikmetinin yanında güçlüklere direnç göstermede bir fonksiyonu bulunduğu anlaşılmaktadır. Nitekim bir ayette “Ey inananlar sabır ve namaz ile yardım isteyin.” (Bakara suresi 2/153) buyrulmaktadır.
Namaz Allah’ı sürekli hatırlamanın en büyük vesilesidir. Nitekim ayette “Beni hatırlamak/anmak için namaz kıl.” (Tâhâ suresi, 20/14) buyrulmaktadır. Namaz emrini Allah Teâlâ’nın yeryüzüne melek aracılığıyla göndermeyip Miraç gecesi Allah Resûlü (aleyhissalatü vesselâm) huzuruna çıktığında ona bizzat tebliğ etmesi de , bu ibadetin Müslüman’ın dinî ve ruhanî hayatı açısından önem ve anlamını göstermektedir. Bu sebeple de dini literatürde namaz ibadetinin bu yönünü, namazın kulun Allah’a ulaşması, kavuşması yolunda önemli bir araç olduğunu anlatmak için

“Namaz müminin miracıdır.” denilmiş, ümmetin namazla ilgili ortak bilinç ve değerlendirmesi âdeta bu cümleyle özetlenmiştir.