Namazın Mekruhları Nedir?

By | 9 Temmuz 2015

namazin-mekruhlari-nedir   Namaz içinde yapılması ve yapılmaması mekruh olan şeyler, tahrîmen mekruh (harama yakın mekruh) ve tenzihen mekruh (helâle yakın mekruh) olmak üzere iki kısımdır.
Bir vacib in terkine sebep olan iş tahrîmen mekruh, bir sünnetin terkine sebep olan iş ise tenzihen mekruhtur. Bununla beraber, tenzihen mekruh olan şeyler, önemleri ve tahrîmen mekruha yakınlık dereceleri bakımından birbirinden farklılık arzederler.
Namazda mekruh olan şeylerin başlıcaları şunlardır:
1) Namazda elbisesiyle ve bedeniyle oymamak. Bunlar, namazın ruhu olan huşu’ya aykırı olduğundan tahrimen mekruhtur.
2) Namaz kılarken, bir özür bulunmaksızın direğe, duvara veya sopaya dayanmak.
3) Namazda bir sağa, bir sola doğru meyletmek.
4) Namazda, özürsüz olarak -peşpeşe olmamak üzere- birkaç adım yürümek.
5) Namazda bit, pire, sinek gibi şeyleri tutmak, öldürmek veya tutmaya çalışmak. Karınca ve pire gibi haşeratm ısırmasından rahatsız olan kimsenin bunları namaz içinde tutup atması mekruiı değildir.
6) Kıyam’da, rükû’da ve secde’de, ellerin özürsüz olarak sünnete uygun olarak konması gereken yerlerden başka yerlere -meselâ; kıyam’da iken ellerin yanlara salıverilmesi gibi- konması mekruhtur.
7) Rükû’ya giderken -bir özür olmaksızın- dizlerden önce elleri yere koymak, secde’den kalkarken de dizleri ellerden önce kaldırmak.
8) Namazda, dizleri dikerek oturmak veya bağdaş kurmak.
9) Rükû ve secde yaparken, başlangıç tekbirinde olduğu gibi elleri yukarıya kaldırmak.
10) Rükû ve secdeleri çok acele yapmak, iki secde arasında bir miktar durmamak, rükû’dan doğrulduğunda bir miktar durmadan secdeye gitmek.
11) Namazda gerinmek, esnemek ve el ile ağzı kapamak.
12) Namazda, bir zaruret olmaksızın öksürmek.
13) Namazda, sesi işitilmeyecek derecede üfürmek. Bu üfürme halinde, en az iki harften oluşan bir ses işitilecek olursa namaz bozulur.
14) Namaz esnasında verilen selâmı el veya baş işareti ile almak.
15) Namazda, okumaya mani olmayacak miktarda ağıza altın, gümüş, inci ve benzeri erimeyecek birşey almak. Ağıza alman şeyler okumaya engel olursa veya erirse namaz bozulur.
16) Namazda, dişlerin arasında bulunan nohuttan küçük bir yemek parçasını yutmak. Yutulan şey nohuttan büyük olursa namaz bozulur.
17) Yemek hazırken -vaktin çıkma endişesi yoksa- namaza başlamak.
18) Namazda gözleri kapatmak, gözleri semaya doğru kaldırmak, gözleriyle sağa-sola bakmak veya boynunu çevirerek sağa-sola bakmak. Ancak, bakılmaması gereken birşeyi görmemek veya Allah Teala (cc)’nın huzurunda tam bir saygıyla durmak amacıyla gözleri kapatmakta kerahet yoktur.
19) Namazda, iki elin parmaklarım birbirine geçirmek, parmakları çıtlatmak veya çıtlayacak şekilde sıkmak ve elleri böğürlere koymak.
20) Namazdayken, selâm vermeden teri veya yüzdeki tozu-toprağı silmek. Ancak bir zararı engellemek veya bir fayda temin etmek maksadıyla silinebilir. Göze girip zahmet veren teri silmek gibi.
21) Rükû’dayken sünnet olan duruma aykırı bir şekilde başı yukarda tutmak veya aşağıya indirmek, imamdan önce rükû’ya ve secde’ye gitmek veya imamdan önce rükû’dan ve secde’den kalkmak.
22) Rükû ve secdelerde teşbihleri terketmek veya üç’ten az okumak.
23) Kıyam’dan rükû’ya, rükû’dan secde’ye, secde’den kıyam’a geçişlerde okunan tekbirleri, intikallerden sonra okumak. Meselâ; kıyam’dan rükû’ya vardıktan sonra Allahu Ekber demek gibi.
24) Açık alanda namaz kılarken, namaz esnasında çakıl taşlarını düzeltmek. Ancak, üzerine secde edilmesi mümkün değilse, -iki defaya mahsus olmak üzere- düzeltilebilir.
25) Başkasına ait olan yerde, sahibinden izinsiz olarak namaz kılmak. Diğer bir görüşe göre, bir müslümana ait ekilmemiş alanda namaz kılmak mekruh değildir.
26) Namazı, huzuru bozacak ve kalbi meşgul edecek yerlerde kılmak.
27) Yanmakta olan sobaya, ocağa ve ateş dolu mangala karşı namaz kılmak. Ancak muma, kandile, lambaya karşı namaz kılmak mekruh değildir. Yine, asılı olan mushafa ve kılıca karşı namaz kılmak da mekruh değildir.
28) Bir insanın yüzüne karşı -arada bir engel yoksa- namaz kılmak. Fakat, bir insanın arkasına karşı namaz kılmak mekruh değildir.
29) Temiz olmayan şeylere karşı ve temiz olmayan şeylerin yanında namaz kılmak.
30) Mezarlıkta, yol ortasında, hamamda, hayvan boğazlanan yerlerde namaz kılmak. Fakat, mezarlık ve hamam gibi yerlerde, namaz kılmak için özel bir yer ayrılmışsa mekruh olmaz.
31) Namazda, gerek olmadıkça bir çocuğu veya bir eşyayı yüklenmek.
32) Tuvalete gitme ihtiyacı bulunduğu halde namaz kılmak.
33) Elbisede, bedende veya namaz kılman yerde, namaza mani olmayacak kadar az bir necasetin bulunması mekruhtur.
34) Kirli elbiselerle namaz kılmak. Ancak, başka elbise bulunmadığında kirli elbiseyle namaz kılmak mekruh olmaz.
35) Bir özür bulunmadığı halde elbiseyi giymeyip omuzlara atarak namaz kılmak.
36) Topraktan veya diz vermekten korumak amacıyla rükû ve secde’ye giderken elbiseyi küçük bir hareketle yukarı çekmek. Eğer, büyük bir hareketle çekilirse, çok hareket nedeniyle namaz bozulur.
37) Gasbedilmiş elbiseyle namaz kılmak.
38) Namaz esnasında elbisenin küçük bir hareketle çıkarılması veya giyilmesi mekruhtur. Hareketin büyük olması halinde ise namaz bozulur.
39) Namaz kılan kimsenin basının üstünde veya yakınında ve ön tarafında veya uzağında olsa da sağ ve sol taraflarındaki duvarda veya tavanda canlı varlıkların büstünün veya resminin bulunması mekruhtur. Bunlann, namaz kılanın arka tarafında bulunması da genellikle mekruh sayılmıştır.
40) Üzerinde canlı varlık resimleri bulunan bir elbiseyle veya üzerinde canlı varlık resimleri bulunan bir yaygı üzerinde namaz kılmak. Ancak, üzerinde canlı varlık resimleri bulunan elbisenin üzerine resim bulunmayan bir elbise giyilir de namaz kılınırsa mekruh olmaz. Yine, üzerinde canlı varlık resimleri bulunan yaygının resimsiz yerinde namaz kılmak da mekruh değildir.
41) Farz namazın bir rekâtında aynı sûreyi tekrar etmek.
42) Ezberinde başka sûre varken, bilerek iki rekâtta da aynı sûreyi okumak.