Namazın Kılınışı

By | 22 Nisan 2015

namazin-kilinisiNamazın farz ve vaciplerine, sünnet ve âdâbına uygun şekilde kılınışına ilmihal dilinde “sıfatü’s-salat” denir. Namaz kılacak kişi abdestli ve kıbleye yönelik olarak durup ellerini kaldırır ve niyet ederek “Allahü Ekber” der, ellerini bağlar.

İmama uymuş (muktedi) değilse, “Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim” der ve Fatihayı okur. Fatihanın bitiminde “amin” der, besmelesiz olarak bir sûre veya en az bir uzun yahut üç kısa ayet okur. Ardından “Allahu Ekber” diyerek rükûa gider. En az üç kere “Sübhane Rabbiyelazim” dedikten sonra “Semiallahu limen hamideh” diyerek doğrulur ve “Rabbena lekelhamd” der. Ardından “Allahü Ekber” diyerek secdeye gider. Bedenî bir engeli yoksa yere önce dizlerini, sonra ellerini ve en son yüzünü koyar, kıyama dönerken de bunun aksini yapar. Secdede en az üç kere “Sübhane Rabbiyelala” dedikten sonra yine “Allahü Ekber” diyerek ara oturuşu (celse) yapar, sonra yine “Allahü Ekber” diyerek ikinci secdeye gider ve yine üç kere “Sübhane Rabbiyelala” dedikten sonra “Allahü Ekber” diyerek ikinci rekâta kalkar.
İkinci rekât da birinci rekât gibidir. Şu kadar ki, ikinci rekâtta elleri kaldırma, “Sübhaneke” ve “Eûzu” yoktur. Ayağa kalkınca el bağlayıp besmele ile Fatihayı okur ve “amin” dedikten sonra Fatihaya bir sûre veya birkaç ayet ekler. Daha sonra birinci rekâtta olduğu gibi rükû ve secdeleri yapar. İkinci secdeden sonra ka’de yapıp etTahiyyat’ı okur;

“et-Tahiyyatü lillahi vesselavatü vettayyibat. Esselâmu aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullahi ve berakatüh. Esselemu aleyna ve ala ibadillahissalihin. Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resûluh” (Buharî, Ezan, 148; Müslim, Salat, 56)
Manası; “Bütün tahiyyeler (hayat sahibi varlıkların hayatlarıyla sunduğu ibadetler), salavat (ruh sahibi varlıkların ibadet ve duaları) ve tayyibat (bütün güzel söz ve davranışlar, kâmil insanların mukarreb meleklerin ibadetleri, duaları) Allah’a mahsustur. Ey Şanı Yüce Peygamber, selâm, Allah’ın rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun. Bize ve Allah’ın salih kullarına selâm olsun. Şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilâh yoktur. Yine şehadet ederim ki, Hz. Muhammed, O’nun kulu ve resulüdür.”

Kılacağı namazın rekât sayısı ikiden fazla ise bu “ilk oturuş” (ka’de-i ûlâ) olur. Bu oturuşta “Tahiyyat”a bir şey eklenmez ve “Allahü Ekber” diyerek üçüncü rekâta kalkılır. Kalkacağı zaman ellerini dizleri üzerine getirir, öyle kalkar. Kıyamda el bağlayıp “Besmele” ile Fatihayı okur ve “amin” der.