Namazın İçindeki Rukünler Nelerdir?

By | 16 Haziran 2015

namazin-icindeki-rukunler-nelerdir1) İftitâh Tekbiri: Namaza tekbir ile başlamak. Buna: İftitâh tekbiri denir.
2) Kıyâm: Namazda ayakta durmak. (Özrü olmayanların farz, vâcib olan namazları ayakta kılması lâzımdır.)
3) Kırâat: Namazda ayakta iken biraz Kur’ân (âyet veya Sûre) okumak.
4) Rükû: Namazda sûre bitince, eller diz kapaklarına erişecek kadar eğilmek,
5) Sücût: Rukûdan sonra yere secdeye kapanmak. Secdede alın, el, diz ve ayaklar yere değecek ve bu şekilde ardarda iki kere secde etmek lâzım ve şarttır.
6) Kâde-i ahîre (Son oturuş): Namazın sonunda teşehhüd miktarı (Ettehiyyâtü okuyacak kadar) oturmak farzdır.
Yukarıda sayılan bu oniki farzdan biri eksik olursa kılınan namaz sahîh olmaz.