Namazın Farzları (Şartları, Rükunları)

By | 8 Mayıs 2015

namazin-farzlari-sartlari-rukunlari   Namazın, 6’sı dışında, 6’sı da içinde olmak üzere 12 farzı vardır.
Namazın dışında olan farzları şunlardır:
1. Hadesten taharet,
2. Necasetten taharet,
3. Setr-i avret,
4. Istikbal-i kıble,
5. Vakit,
6. Niyet.
Bunlar, namaza başlamadan önce yapılması lâzım olan farzlardır. Bunları yapmadan namaza başlamak sahih olmaz. Bunlara namazın şartlan denir.
Namazın içinde olan farzlan da şunlardır:
1. İftitah tekbiri,
2. Kıyam,
3. Kıraat,
4. Rükû,
5. Sücud,
6. Kade-i ahire.
Bunlara, namazın rükünlan da denir ki bunlar namazın temelini teşkil ederler.
Sayılan bu şartlardan başka, İmam Ebu Hanife’ye göre, namazdan kendi iradesi ile çıkmak, İmam Ebu Yusufa göre de namazda ta’dil-i erkân’a riayet etmek farzdır. Bunlarla birlikte namazın rükünlan 8 olur.