Namazı Cemâatle Kılmak

By | 2 Ağustos 2015

namazi-cemaatle-kilmak-2Dînimiz Müslümanlık, cemâatle namaz kılmaya büyük önem vermiştir. Cemâatla namaz kılmak, Müslümanlığın şiârmdandır. Muhteşem görüntüleriyle câmilerimiz ve minârelerimiz, bunun en sağlam delil ve güneş gibi açık belgeleridir. Cemâatle kılman namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletli, daha se- vâblı olduğu bildirilmiştir Efendimiz tarafından.
Sözün özü şudur ki: Şiddetli soğuk, yağmur, çamur, kar, yakıcı sıcak, karanlık gibi tehlike arzeden zorluklarda ve kötürümlük, ihtiyârlık, hastalık, mal, can korkusu, yolculuk gibi hâller ve bunlara benzer meşrû mâzeretler olmadıkça cemâati bırakmak dinimizce doğru görülmemiştir.
Cemâatla kılman namazlarda, cemâatin önüne geçen ve namaz kıldıran zâta imam; İmamın peşinde (ardında) namaz kılan kimse veya kimselere de Cemâat denir. İmam olacak kimsenin cemâat arasında, her yönüyle üstün vasıfta olmalıdır.