Namazı Bozan Şeyler

By | 9 Mayıs 2015

namazi-bozan-seyler   Namazı bozan şeylerin başlıcaları şunlardır:
1) Namazda, -iki harften ibaret de olsa- namaz kılanın duyacağı şekilde söz söylemek namazı bozar. Konuşmanın; kasden olmasıyla yanılma, uyuma hallerinde olması arasında bir fark yoktur.
2) İster hastalık, isterse bir musibet nedeniyle olsun, isterse de bezginlik sebebiyle olsun, harfler belli olacak şekilde sesli olarak ağlamak veya “ah, öf, tüh” gibi sesler çıkarmak namazı bozar.
3) Cemaatten biri, imamın güzel sesle Kuran okuyuşundan etkilenerek ağ- lasa veya “evet” dese namazı bozulur.
4) Özürsüz olarak veya makbul bir sebep olmaksızın eh, eh gibi sesler çıkararak boğazı temizlemek namazı bozar.
5) Aksıran bir kimseye, namaz esnasında yerhamükallah denilmesi ve rahi- mekallah diyen kimseye namaz esnasında âmin denilmesi namazı bozar.
6) Namazda, Allah’ım bana et yedir veya Allah’ım borcumu öde gibi insanlardan istenilmesi imkânsız olmayan şeylerin Allah’tan istenmesi namazı bozar.
7) Namaz kılarken dil ile başkasına selâm vermek veya başkasının selâmını almak veya tokalaşarak selâmlaşmak namazı bozar.
8) Namaz kılan kimseye, namaz kılacak kişilere yer açmak için ileri veya geri git denilse, o da ileri veya geri gitse namazı bozulur.
9) Namazda, namaza ve namazı düzeltmeye ait olmayan ve çok iş, çok hareket sayılan bir iş veya hareket namazı bozar.
Çok iş veya hareketten maksat; namazda onu yapan kimseyi, dışarıdan biri gördüğünde, onun namazda olmadığından şüphe etmediği iş veya harekettir.
Misâl; Namaz kılmakta olan bir kimse yerden bir taş alarak kusa atsa namazı bozulur; zira bu hareket çok bir iş veya hareket sayılır.
10) Namaz kılmakta olan bir kimse, uyduğu imamdan başkasının Kuran okuyuşunu düzeltse namazı bozulur.
11) Namaz esnasında vücudu bir rekâtta peşpeşe üç kere kaşımak namazı bozar.
12) Namaz esnasında, el veya sopa ile birisine vurmak namazı bozar.
13) Hayvan üzerinde kılınan namaz esnasında, hayvana bir veya iki defa vurmak namazı bozmaz. Faka’., peşpeşe üç defa vurmak namazı bozar. Yine, hayvan üzerinde kılman namaz sırasında, hayvanın yürümesi için bir ayağı iki defa hareket ettirmek namazı bozmaz. Fakat, iki ayağı veya iki eli hareket ettirmek namazı bozar.
14) Namazda iken hayvana binmek namazı bozar.
15) Namaz içindeyken, bir ayakkabıyı iki el ile giymek namazı bozar.
16) Namaz esnasında kasden veya yanılarak bir buğday tanesinin yerin esi, bir damla suyun içilmesi, göze sürme çekilmesi, bedenin herhangi bir yerine yerden alınarak yağ sürülmesi, saçm/sakalm taranması veya örülmesi namazı bozar.
17) Namaz esnasında çocuk emzirilmesi namazı bozar.
18) Namaz kılmakta olan bir kadını, kocasının -şehvetli veya şehvetsiz- öpmesi kadının namazını bozar.
19) Namaz esnasında göze ilişen Mushaftan veya duvarda yazılı olan âyetlerden okunsa, -okuduğu âyetler ezberindeyse- namaz bozulmaz. Fakat, okunan âyetler kişinin ezberinde yoksa veya ezberinde olmayan yerden bir âyet okumuşsa namaz bozulur. Çünkü bu, öğrenme sayılır. Bu hüküm, İmam-ı Azam’a göredir. İmam Ebu Yusufa ve İmam Muhammed’e göre ise bir âyetten fazla da okunsa namaz bozulmaz; ancak böyle bir okuma mekruhtur.
20) Yine, namaz esnasında üç kelimeden az yazı yazmak da namazı bozmaz. Ancak, görenler onun namazda olmadığını sanırlarsa namaz bozulur.
21) Namaz sırasında, -özürsüz olarak- göğsünü kıbleden çevirmek namazı bozar.
22) Namaz sırasında ağızda bulunan bir şeker parçasının -çiğnenmese bile- tadı boğaza kaçarsa namaz bozulur.
23) Sakız veya Hindistan cevizi gibi şeyler namaz esnasında -yutulmasa bile- peşpeşe üç kez çiğnendiğinde namaz bozulur.
24) Namaz sırasında bayılma veya delirme namazı bozar.