Namazda Kıraat (Kur’an Okuma) Nedir?

By | 8 Temmuz 2015

namazda-kiraat-kuran-okuma-nedir    Namaz kılan kişinin, harfleri belirterek kendisinin işitebileceği bir şekilde Kur’an-ı Kerim âyetlerinden bir miktar okuması -namazın bir rüknü olarak- farzdır. Ancak, imama uyan kişi bundan müstesnadır. Namaz kılan kişinin, duyamayacağı ölçüde Kur’an okuması kıraat sayılmaz.
Farz namazların iki rekâtında, vitir namazının ve nafile namazların tüm rekâtlarında kıraat farzdır. Ancak, üç ve dört rekâtlı namazlann ilk iki rekâtında kıraat farz değil, vaciptir. Bu nedenle ilk iki rekâtta kıraatin bilinerek terkedilmesi mekruhtur; yanılarak terkedilmesi halinde ise sehiv secdesi gerekir. Farz namazlann diğer rekâtlannda Fatiha okunması, -sahih kabul edilen görüşe göre- vaciptir. Fatiha’nm, yanılarak terkedilmesi de sehiv secdesini gerektirir.
Diğer rivâyetlere göre farz namazların üçüncü ve dördüncü rekâtlarında kıraat caiz olduğu gibi, teşbih etmek veya üç teşbih miktarı susmak da caizdir. Ancak Kur’an okumak, susmaktan veya teşbih etmekten daha faziletlidir; Fatiha okumak ise sünnettir.
Namazda kıraatin farz olan miktan ise -İmam-ı Azam’a göre- kıraatin farz olduğu her rekâtta, kısa da olsa bir âyet okumaktır. İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed’e ve İmam-ı Azam’dan yapılan diğer bir rivayete göre ise kıraatin farz olan miktarı, üç kısa âyet veya üç kısa âyet kadar olan uzun bir âyettir.
“Nün” gibi bir harften veya “müdhammetan” gibi bir kelimeden ibaret olan âyetlerin okunması, -sahih olan görüşe göre- yeterli olmaz. Zira, bunlann okunması kıraat sayılmaz.
Yalnızca bir kısa âyet bilen kimsenin, -İmam-ı Azam’a göre – o âyeti bir rekâtta üç defa okuması gerekmez, bir defa okuması yeterlidir. İmam Ebu YusuPa ve İmam Muhammed’e göre ise o âyeti üç kez tekrarlaması gerekir. Ancak, üç âyet okuyabilecek kişinin, bir âyeti üç kez tekrarlaması -her iki imama göre de- caiz olmaz.
Âyete’l-KürsI gibi uzun bir âyetin bir kısmının bir rekâtta, diğer kısmının da öteki rekâtta okunması, -sahih olan görüşe göre- yeterlidir; çünkü, Âyete’l-Kür- sî’nin ikiye ayrılan her kısmı, üç kısa âyete denktir.