«Namaz Ve Iman»

By | 27 Temmuz 2015

namaz-ve-imanMü’minim diyen insan,
Hiç namazdan kaçar mı?
Görmüşken bunca ihsan,
Küfre kapı açar mı?
Terk-i tâ’at eyleyen,
Yalan, gıybet söyleyen;
Şeytanı dost belleyen,
lyman ile göçer mi?
Kıyam, rükû etmeyen;
Doğru yola gitmeyen,
Emr-ü nehyi tutmayan,
Sırattan pek geçer mi?
İkrarında durmayan,
Nefse dizgin vurmayan,
Hak Resûle uymayan,
Hiç Kevser’den içer mi?
Namazını kılmadan,
Hak rızasın bulmadan,
Kâmil mü’min olmadan,
Mevlâ rahmet saçar mı?
lymanı tâc edenler,
Zikri minhâc edenler,
Her gün mi’râc edenler,
Ağyar ile uçar mı?
Aşkî! Ârif ol anla,
Kıl namazı iz’anla,
Mahrum kalan irfanla,
Hayrı, şerri seçer mi?