Nafile Namazlar Hakkında

By | 21 Nisan 2015

nafile-namazlar-hakkindaFarz namaza konsantre olma adına önem taşıyan bir diğer unsur da ondan önce eda edilecek sünnet namazlarıdır. Sünnet namazlar, farz namazda insanın yüreğinin daha bir dolup ayrı bir dolgunluğa ulaşması adına atılan adımların bir diğerini teşkil eder. Başka bir ifadeyle, henüz farzla gerçek kurbet enginliklerine açılmadan evvel, ılgıt ılgıt İlahî rahmet esintileriyle ruhların bir kere daha kuşatılması, o ana kadar abdest ve namazla adım adım derinleştirilen konsantrasyonun bir kere daha kontrol edilmesidir. Böylece insan, sünnetlerle biraz daha mesafe almış ve Allah’a biraz daha yaklaşmış olacaktır.

Bilindiği gibi, farz namazların dışında kılınan namazların hepsine nafile denir. Bunların bir kısmı günlük beş vakit namaza bağlı olarak kılınır ki, bunlar sabah namazının sünneti, öğle namazının ilk ve son sünnetleri, ikindi, akşam ve yatsı namazlarının sünnetleridir. Allah Resulü (sallallâhu aleyhi ve sellem), çeşitli hadislerinde, bu nafileler üzerinde durur ve onların önemini uzun uzadıya anlatır. Revâtib sünnetler de denilen bu nafile namazlar, bir hadis-i şerifte toplu olarak zikredilir ve: “Her gün on iki rekâta kim devam ederse, Allah ona cennette bir ev bina eder.” buyrulur. Sonra da bu on iki rekâti şöyle sayar Allah Resulü: “İkisi sabahtan, dördü öğleden önce, ikisi öğleden sonra, ikisi akşamdan sonra, ikisi de yatsıdan sonra.” Diğer hadislerinde ise, bu nafilelerin faziletini ayrı ayrı anlatır. Meselâ; sabah namazının iki rekât sünnetiyle alâkalı: “Sabah namazından önce kılınacak iki rekât nafile namaz dünyanın tamamından daha hayırlıdır.” buyurur ve: “Sizi atlılar kovalayacak bile olsa o iki rekâti terk etmeyin.” diyerek ne kadar önemli ve faziletli olduğunu bildirmiştir..

Yine Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), öğle namazı nafileleri için: “Kim öğleden önce dört, öğleden sonra da dört (rekât nafile) kılarsa, Allah onu ateşe haram eder” buyurur. Aynı şekilde ikindi namazı sünneti için: “ikindiden önce dört rekât nafile kılan kimseye Allah rahmetini bol kılsın.” ; akşam namazı sünnetini anlatırken de: “Kim akşam namazından sonra hiç konuşmadan iki rekât kılarsa, namazı illiyyûna yükseltilir.” buyurur.

Beş vakte bağlı olarak kılınmayan nafileler ise, teheccüd (gece) namazı, kuşluk namazı, evvâbin namazı, Ramazan ayı boyunca kılınan teravih namazı, küsuf namazı, istiska (yağmur) namazı, tahiyyetü’l-mescid namazı, istihare namazı, hacet namazı, teşbih namazı., gibi namazlardır. Bu namazlar ileride detaylı olarak işlenecektir.