Nâfile Namazlar Dereceleri Yükseltir

By | 21 Nisan 2015

nafile-namazlar-dereceleri-yukseltirYine nafile ibadetler, kulun bir kısım günahlarına keffaret olması hasebiyle, ona bir çeşit derece de kazandırır. Bu yüzden vaktinde eda edilen her nafilenin ayrı bir değeri vardır. Muhbir-i Sâdık, meselâ kuşluk namazıyla alâkalı bir hadislerinde: “Her gün, sizin her bir mafsalınız için bir sadaka terettüp etmektedir. Her teşbih (sübhanallah) bir sadakadır. Her tahmid (elhamdülillah) bir sadakadır, her bir tehlil (La ilahe illallah) bir sadakadır. Emr-i bi’l-maruf bir sadakadır. Nehy-i ani’l-münker de bir sadakadır. Bütün bunlara kişinin kuşlukta kılacağı iki rekât namaz kâfi gelir.” buyurur.
Demek Allah (c.c.), her nefes alış verişimizde hayatımızı bizlere iki defa bağışlamaktadır. O halde, hayatımızı idam sehpasından her defasında bizlere geri bağışlayan Allah’a şükretmemiz gerekmez mi? İşte, Allah’ın formüle edip belli bir şekle koyduğu namaz, hususiyle de nafileler, O’na karşı böyle bir şükrü eda etme imkânını bizlere bahşetmektedir.