Nafakanın Şümulu

By | 23 Nisan 2015

nafakanin-sumulu    Kadının, normal bir hayat sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu ve kocasının da temin etmekle yükümlü bulunduğu şeylerin tümü, nafaka kavramı içerisine girmektedir.
Kocanın, karısına temin etmekle yükümlü bulunduğu nafakanın çerçevesi örf ve âdete, günün şartlarına göre genişleyip daralabilecek mahiyettedir. Kocanın, temin etmekle yükümlü olduğu nafaka şunlardan ibarettir:
a. Yiyecek ve içecek,
b. Giyecek.
Yiyeceğin-içeceğin ve giyeceğin ölçüsü, kocanın ekonomik gücüne ve sosyal mevkisine bağlıdır.
c. Mesken (oturacak ev).
Mülkiyeti kocaya ait veya koca tarafından kiralanmış evdir ki evin büyüklü- ğü-küçüklüğü kocanın ekonomik gücüne bağlıdır.
d. Tedavi ve ilaçlar,
e. Kadının ihtiyacı olmak ve emsali kadınlarda bulunmak şartıyla hizmetçi.
Hizmetçi temininin bir şartı da kocanın, bunun masraflarını karşılayacak
güçte olmasıdır.