Müstehcenliğin Psikolojik Sonuçları:Pornografi Merakı

By | 28 Nisan 2015

mustehcenligin-psikolojik-sonuclaripornografi-meraki    Pornografi, psikiyatrik açıdan tam bir cinsel sapıklık olarak nitelendirilir.
Pornografi merakının insan tabiatında var olduğu bir gerçektir. Ancak dinler ona yasaklama getirmiştir; örf ve âdetler, hayâ duygusu ve estetik hisler de ona muhaliftir. Bunlara rağmen günümüzde kitapçı vitrinlerinden sinema afişlerine kadar birçok yeri pornografi ürünleri doldurmaktadır. Ticarî, hatta siyasî birtakım gayeler için insanların saf duyguları istismar edilmektedir. Müstehcen neşriyat, fertlerdeki utanma ve ahlâk duygularını yok etmekle kalmayıp toplumdaki yüce duygulan da tahrip etmektedir.
Pornografi merakı, başlı başına bir cinsî sapıklık, bir hastalık olarak telakki edilebilir. Basit merak hududunu aşar da kendi başına bir cinsî tatmin vasıtası halini alırsa, sapıklığın üst noktasıdır. Çeşitli şekilleri vardır: Resimlerle tatmin olma, tanımadığı şahıslara telefon ederek küfretme gibi çeşitli tatmin yolları gündelik hayatta sıkça rastladığımız şeylerdendir. İş bu hâle gelince, böyle kişiler, normal cinsî münasebetten zevk alamaz, onunla tatmin olamaz duruma gelirler. Bu gibi kimselerin sağlıklı bir evlilik hayatı sürdürmeleri de imkânsızlaşır. Sadece merak sınırında kalan bir pornografi sevgisinin de zamanla ve tahrik edile edile tam bir cinsî sapıklık halini alması da her zaman görülebilir.