Müşriklerin Zulümleri

By | 5 Haziran 2015

musriklerin-zulumleri    Mekke müşrikleri özellikle zayıf ve kimsesiz müslümanlara zulmediyorlardı. Habbab bin Eret, kızgın kumlara bastırılmış, Ebu Fukayha ayağına bağlanan iple kumlarda sürüklenmiş, Ammar bin Yasir, yine kızgın kumlara yatırılarak bayihncaya kadar dövülmüş ve annesi Sümeyye mızrak darbeleriyle şehit edilmişti.

Bütün bu işkenceler müslüman lan yıldıramamış, dinlerinden döndürememişti. Azılı müşriklerden Ümeyye bin Halef, Bilâl-i Habeşî (ra)’yi kızgın kumla­ra yatırıp göğsüne ağır taşlar koyarak saatlerce güneşin altında tutuyor, dininden dönmediği takdirde kendisini bu şekilde öldüreceğini söylüyordu. Sonuç alama­yınca boynuna ip takarak Mekke’nin bir ucundan diğer ucuna sürüklüyordu. Bu vahşete karşılık Bilâl sadece “Allah bir, Allah bir” diyordu. Nihayet Hz. Ebu Be­kir (ra), Bilâl’i satın alarak bu işkenceden kurtarmıştır. Zengin bir insan olan Hz. Ebu Bekir (ra), daha birçok müslüman köleyi satın alıp azat ederek Mekkelilerin işkencelerinden kurtarmıştır.