Müşriklerin Boykot Yılları

By | 5 Mayıs 2015

musriklerin-boykot-yillari   Hz. Hamza (ra) ile Hz. Ömer (ra)’in müslüman olmaları ve Müslümanlığın gün geçtikçe yayılması müşrikleri iyice korkuttu. Yeni tedbirler düşünmeye baş­ladılar. Nihayet müslümanlara karşı boykot kararı aldılar. Karar şöyleydi: “Bun­dan sonra, müslümanlarla ve onları koruyanlarla, Muhammed’in akrabası olan Haşimoğulları ile her türlü alâka kesilecek, onlarla hiç kimse görüşmeyecek, alış­veriş etmeyecek ve kız alıp vermeyecektir.”

Üç yıl devanı eden bu insanlık dışı kararlar, müslümanlarm büyük sıkıntı­lar çekmesine sebep oldu. Müslümanlarm topluca sığındıkları bölgeye müşrik­ler yiyecek sokmadılar. Müslümanlar ağaç yaprakları yiyerek yaşadılar. Açlıktan ağlaşan çocukların durumu içler açışıydı.

Üç yıl boyunca acımasızca sürdürülen bu kararlar da İslâm’ın nurunu sön­düremedi. Bu arada, bir güve Kabe’de asılı olan boykot anlaşmasını yemiş, sade­ce “Allah” kelimesine dokunmamıştı. Ayrıca, Mansur bin îkrime’ııin anlaşmayı yazan eli kurumuştu.

Bazı müşrikler bu anlaşmayı uygulamaktan vazgeçtiler. Sonra diğerleri de onlara uydular. Böylece boykot kalkmış oldu.