Mus’ab B. Umeyr (R.A.)

By | 15 Nisan 2015

musab-b-umeyr-r-a    Mus’ab b. Umeyr (r.a.), Mekke’nin en zengin ve yakışıklı genci İslam’la tanıştığında henüz 15 yaşında bile değildi, türlü işkenceler gördü, elindeki tüm dünyalıkları kaybetti. Allah Rasûlü’nün (s.a.s.) emriyle Habeşistan’a hic­ret eden kafileye katıldı. Bu teslimiyeti ve fedakârlığı ona İslam’ın en zorlu ve şerefli görevlerinden birini nasip etti. Allah Rasûlü’nün elçisi olarak Me­dine’ye hicret etti. Tek başına, henüz on sekiz yaşında… İslam’ın Medi­ne’sinin temellerini attı. Gittiği yer hiç bilmediği, sonucun belli olmadığı bir şehirdi. İlk etapta hoş karşılanmamış, kabile reisleri onun gelişinden rahat­sız olmuştu. Ancak göreve bağlılığı, işinin hakkını vermesi ve sebatıyla gö­nülleri fethetmişti.