«Mürşid-i-Kâmıl»

By | 28 Temmuz 2015

mursid-i-kamilAşk yolunda can-ü başı,
Feda eden gelsin beri,
Mürâ’inin gözü yaşı,
Fayda etmez, dönsün geri..
îştibahı terkeyle gel,
Hırs-ı câhı terkeyle gel,
Terki dahi terkeyle gel,
Fark edesin hayri şerri..
Hak ile hak olagören,
Hak yolunda başın veren,
Bu dünyada hakka eren,
Neyler acep sim-ü zeri..
Ete kana bürünmüşsün,
İnsan gibi görünmüşsün,
Nidem yerde sürünmüşsün,
Sönmüş gayri gözün feri..
Er olmağa gayretin yok,
Suretin var, siyretin yok;
Gözlerin var, ibretin yok;
Bâki bildin fâni yeri..
Er olana yol bulunur,
Tutunacak el bulunur,
Yetmiş iki dil bulunur,
Terk edegör hemen seri..
Hak yolunu bulam dersen,
Kâmil insan olam dersen,
Bir mürşide teslim ol sen,
Aşkî’den al bu haberi..