«Müjde!»

By | 27 Mayıs 2015

mujdeŞehr-i Rebi’ul-evveldir ayların en yücesi,
Müjde müjde mü’minlere, mâh-ı gufran geliyor;
Şâh-ı rüsûl tulü etti on ikinci gecesi,
Küfr-ü dalâleti yakan nur-u Rahman geliyor..
Arş-ı âlâ donanmıştır Muhammed’in nuruyla,
Köhne dünya arınmıştır teşrifi süruruyla,
Hakla bâtıl ayrılmıştır hidayet şuuruyla,
Bir elinde şeriati, sırrı Kur’an geliyor..
Ol sultan-ı din-i mübiyn, rahmeten lil-âlemiyn;

Rekzeyledi arş-ü ferşe islâmiyyet alemin,
Lâ ilâhe illallah’ı yazdı kudret kalemin,
Muhammedün Resûlalluh ile bir can geliyor..
Ol hâtem-en Nebi’dir ki, Eb-ül-Ervah kıdemi;
Yere göğe şeref verdi o mübarek kademi,
Ayağının tozlarına sürsem nola didemi,
Âhir zaman Peygamberi ulu sultan geliyor..
Aşkî hakka secde eyle, bu gece makbul olur;
Aç ellerin bârigâha, dualar kabul olur;
Muhammed’i candan seven, Rabbine de kul olur;
Müjde müjde ehl-i aşka, derde derman geliyor..