« Muhammed-ül-Arabî»

By | 27 Temmuz 2015

muhammed-ul-arabiMüştak-ı cemalinim,
Muhammed-ül-arabî,
Muhtac-ı kemalinim,
Muhammed-ül-arabî..
Feda olsun bu canım,
Ben yoluna kurbanım,
Rahm et, aman sultanım,
Muhammed-ül-arabî..
Şensin hakkın Resûlü,
Kulun hakka vüsulü,
Muradımın husulü,
Muhammed-ül-arabî..
Melekler bile hayran,
Cemalin eyler seyran,
Salât ederler her ân,
Muhammed-ül-arabî..
Âşıkmdır Enbiyâ,
Mâ’şukundur Evliyâ,
Nûr-u çeşm-i asfiyâ,
Muhammed-ül-arabî..
Arş-ı â’lâya bastın,
Şefi’ olmaktı kastın,
Allah’tır senin dostun,
Muhammed-ül-arabî..
Cennetleri seyrettin,
Arştan öteye gittin,
Ancak sen hakka yettin,
Muhammed-ül-arabî..
Arşın yüce ziyneti,
Hakla etti ülfeti,
Buldu ümmet devleti,
Muhammed-ül-arabî..
Aşkî der ki, varayım;
Huzurunda durayım,
Cemalini göreyim,
Muhammed-ül-arabî..